keskiviikko 4. joulukuuta 2013

Vammaiset eivät ole vapaaehtoistyön kohteita

Vammaiset henkilöt ovat aktiivisia vapaaehtoistoimijoita. Vammaisjärjestöjen keskusjärjestöt tukevat toimintaa ja järjestävät kuntoutusta, sosiaalipalvelua ja sopeutumisvalmennusta, mutta paikallistasolla toimijat ovat vapaaehtoisia. 
Kun vammaisten henkilöiden on vaikea päästä töihin: jaksaminen ei riitä kokopäiväiseen, vaadittuun työskentelyyn, eikä osa-aikaiseksikaan kelpuuteta. Tällöin energiaa, osaamista ja tahtoa jää palkattomaan hyödylliseen toimintaan.
Vammaiset tai pitkäaikaissairaat henkilöt eivät toimi ainoastaan vammaisjärjestöissä. Merkittävä osa työelämän ulkopuolella olevista antaa panoksensa harrastus- tai avustusjärjestöissä. Ja työssäkäyvätkin vammaiset henkilöt toimivat luottamustehtävissä, kuten muutkin.
Jatkossa tulisikin nähdä yhä selvemmin, että vammaiset henkilöt eivät ole ainostaan auttamisen kohde vaan merkittäviä toimijoita yhteiskunnassa.
Lisää vapaaehtoisten päivästä täältä.


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti