torstai 5. syyskuuta 2013

STM julkaissut raportin osatyökykyisten työstä ja työllistymisestä

STM tiedottaa:

Toimintakonsepti osatyökykyisten työllistymiseksi. Osatyökykyiset työssä.

Osatyökykyisten työnteon edistämiseksi on olemassa suuri joukko keinoja, palveluita ja etuuksia. Tällä hetkellä valikoiman osat toimivat kuitenkin toisistaan erillisinä, ja osatyökykyisen voi olla hyvin vaikea hallita kokonaisuutta. Aina ei myöskään ole olemassa asiantuntevaa tahoa, joka kokoaisi räätälöidyn, oikea-aikaisen ja saumattoman palveluketjun osatyökykyiselle.
Tässä julkaisussa esitellään toimintakonsepti osatyökykyisen työllistymisen ja työssä jatkamisen tueksi.
  • Konsepti koskee sekä työelämässä että työelämän ulkopuolelta työhön pyrkiviä osatyökykyisiä.
  • Työnantaja tai työ- ja elinkeinotoimisto (TE-toimisto) nimeää osatyökykyisen tueksi työkykykoordinaattorin.
  • Koordinaattori suunnittelee ja räätälöi yhdessä osatyökykyisen kanssa eri keinoista juuri hänelle sopivan kokonaisuuden, jonka avulla hän pääsee mukaan työelämään tai pystyy jatkamaan työelämässä.
  • Konseptin soveltuvuutta ja toimivuutta käytännössä testataan pilotoinnilla. Jos vastuut koetaan epäselviksi, niin hyvät keinot eivät johda toivottuun tulokseen.
  •  Konseptissa määritellään ne toimijat, jotka ovat vastuussa edellä kuvatun prosessin käynnistämisestä, eteenpäin viemisestä ja onnistuneesta lopputuloksesta.
Prosessit ovat erilaisia työssä olevilla ja työhön hakeutuvilla, mutta tavoite on sama: mahdollisuus tehdä työtä.
Työkykykoordinaattori tarvitsee työnsä tueksi vahvaa asiantuntijaverkostoa sekä ajantasaista tietoa osatyökykyisyyteen liittyvistä palveluista, etuuksista, keinojen vaikuttavuudesta ja tutkimuksesta.
  • Konseptin käyttöä varten luodaan verkkopalvelu, joka sisältää ajantasaiset tiedot kaikista keinoista ja niiden yhdistelmien käyttämisestä.
Toimintakonsepti osatyökykyisten työllistymiseksi
Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2013:29. Helsinki. 39 s.
ISSN-L 2242-0037
ISSN 2242-0037 (verkkojulkaisu)
ISBN 978-952-00-3625-6 (PDF)

Tiedotteen ja itse raportin voit lukea täältä.

 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti