tiistai 27. elokuuta 2013

Vammaislainsäädännön uudistustyö käynnistyi



Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut työryhmän, jonka tehtävänä on sovittaa yhteen nykyinen vammaispalvelulaki ja kehitysvammalaki uudeksi vammaispalveluja koskevaksi erityislaiksi. Lisäksi työryhmän tehtävänä on selvittää muut nykyisen vammaispalveluja koskevan lainsäädännön uudistamistarpeet ja edellä mainitun selvityksen pohjalta tehdä hallituksen esityksen muotoon laadittu ehdotus vuoden 2014 loppuun mennessä.

Työryhmä halusi kuulla työn käynnistyessä palvelujen käyttäjien sekä kuntien ja muiden keskeisten toimijoiden näkemyksiä lainsäädännön uudistamiseen liittyvistä kysymyksistä ja ajatuksista. Tätä varten sosiaali- ja terveysministeriö järjesti 20.8.2013 kuulemistilaisuuden Helsingin Säätytalolla. Kuulemistilaisuuteen osallistui noin 170 henkilöä ja valmisteltuja puheenvuoroja pitivät niin lakia soveltavat kuntien edustajat kuin palvelujen käyttäjätkin. Lopuksi oli varattu aikaa myös keskusteluun.

Tilaisuus videoitiin ja tallenne on nähtävissä verkossa osoitteessa www.videonet.fi/stm/20130820.

Voit myös antaa oman kommenttisi työryhmälle 31.8.2013 saakka Otakantaa.fi –verkkopalvelussa.

Asiasta uutisoi  Lihastautiliitto.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti