perjantai 23. elokuuta 2013

Työkykykoordinaattori

http://www.stm.fi/tiedotteet/tiedote/-/view/1861765
"Tänään julkaistussa sosiaali- ja terveysministeriön raportissa esitellään toimintakonsepti, jonka tarkoituksena on parantaa osatyökykyisten mahdollisuuksia jatkaa työssä tai työllistyä.
"Ikääntyvän yhteiskunnan haasteisiin ei voida vastata toimintatavoilla, jossa pienikin työkyvyn alenema johtaa pois kokonaan työmarkkinoilta. Jokaisella on oikeus tehdä työtä ja osallistua yhteiskunnan toimintaan tasa-arvoisesti", sanoo sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko, jonka vetämä asiantuntijaryhmä on vastannut konseptin valmistelusta.
Osatyökykyisten työssä jatkamisen ja työllistymisen tueksi on runsaasti palveluja, etuuksia ja muita toimia, mutta keinoja käytetään hajanaisesti ja irralla toisistaan. Kokonaisuus ei välttämättä ole kenenkään hallussa. Konsepti mahdollistaa eri keinojen oikea-aikaisen ja tarkoituksenmukaisen käytön. Tuloksena on osatyökykyiselle räätälöity saumaton palvelujen ketju, jonka avulla hän pystyy jatkamaan työelämässä tai pääsee mukaan työelämään.
Konseptin ytimessä on työkykykoordinaattori, joka yhdessä osatyökykyisen kanssa suunnittelee tarkoituksenmukaisen palvelukokonaisuuden. Kokonaisuus muodostetaan keinovalikoimasta, jossa on kuusi pääryhmää: työpaikan keinot, terveydenhuolto, kuntoutus, koulutus, työvoimapalvelut ja sosiaaliturva. Pääryhmien sisällä on kymmeniä yksittäisiä keinoja ja niiden yhdistelmiä.
Konseptissa määritellään myös selkeät vastuut. Työssä olevilla työnantaja on vastuussa työkykykoordinaattorin nimeämisestä, työelämän ulkopuolella olevilla TE-toimisto. Työkykykoordinaattorin vastuulla on huolehtia siitä, että osatyökykyisen kanssa tehty suunnitelma etenee ja toteutuu vaihe vaiheelta.
Käytettävissä oleva keinovalikoima ja eri keinojen yhdistelmät kootaan yhteen verkkopalveluun, joka on työkykykoordinaattorin tiedonlähde ja työkalu.
Toimintakonseptia kehitetään ja sen soveltuvuutta käytännössä testataan yhdessä pilottikohteiden kanssa. Pilotointi on jo käynnistynyt Altia Oy:ssä, loput pilottikohteet valitaan syys-lokakuun aikana.
Toimintakonsepti on osa sosiaali- ja terveysministeriön käynnistämää Osatyökykyiset työssä -ohjelmaa.

Lisätietoja

Ohjelmajohtaja Päivi Mattila-Wiro, etunimi.sukunimi@stm.fi
Projektipäällikkö Leila Partanen-Salosto, p. 0295 163 610, etunimi.sukunimi@stm.fi"

http://www.stm.fi/tiedotteet/tiedote/-/view/1861765

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti