keskiviikko 21. elokuuta 2013

Kynnys Ry etsii graduntekijöitä
Vammaisten perus- ja ihmisoikeusjärjestö Kynnys ry:ssä on käynnissä Vammaisten ihmisten elämä Suomessa -tutkimushanke ( http://kynnys.fi/vammaistenelama/ ). Sen osana toteutetaan vammaisten ihmisten vanhemmuutta koskeva osatutkimus , jonka tavoitteena on ymmärtää vammaiseksi vanhemmaksi kasvamista ja vammaisena vanhempana elämistä. Vammaisten vanhemmuutta on tutkittu suhteellisen vähän. Erityinen pula on sellaisesta tutkimuksesta, joka antaisi vammaisten vanhempien kertoa elämästään ja kokemuksistaan.
 
Tutkimuksessa pyritään vastaamaan seuraaviin kysymyksiin:
 
1.     Miten vammaiseksi vanhemmaksi kasvetaan osana elämänkulkua?
2.     Millaista on elää vammaisena vanhempana nykypäivän Suomessa? 

Tarvitsemme ryhmäämme kaksi graduntekijää ( Vammaisten ihmisten elämä Suomessa - tutkimushankkeessa on tällä hetkellä neljä graduntekijää).  Mainitse hakemuksessasi, kummasta tutkimuskysymyksestä olet ensisijaisesti kiinnostunut. Ensimmäinen tutkimuskysymys kohdistuu kasvuun ja oppimiseen, joten se soveltuu hyvin esimerkiksi kasvatustieteiden tai psykologian opiskelijalle, kun taas toinen tutkimuskysymys painottaa pikemmin yhteiskuntatieteellistä osaamista.
Lisäksi etsimme kahta graduntekijää, joiden kohderyhmänä ovat joko vammaiset maahanmuuttajat tai vaikeavammaiset ihmiset. Tutkimus etsii vastauksia muun muassa seuraaviin kysymyksiin:

 

1. Millaista on elää vammaisena ihmisenä Suomessa?

2. Millä tavalla vammaisten ihmisten elämä on muuttunut?
 
Mainitse hakemuksessasi, kummasta kohderyhmästä olet ensisijaisesti kiinnostunut. Etsimme graduntekijöitä lähinnä yhteiskuntatieteiden, kasvatustieteiden ja psykologian koulutusalojen opiskelijoista.
 
Graduntekijälle maksetaan 1500 euron palkkio. Lisäksi tutkimusta voidaan tukea matkakorvausten muodossa. Palkkion maksaminen edellyttää gradun valmistumisen lisäksi sitä, että gradua varten kerättyjä elämäkertoja voidaan käyttää Vammaisten ihmisten elämä Suomessa -tutkimuksessa. Tämän mahdollistamiseksi haastatteluaineistot kerätään ja litteroidaan yhdessä sovitulla tavalla ja aikataulussa.
 
Elämäkertahaastattelut tehdään kaksiosaisina. Ensimmäisellä haastattelukerralla haastateltuja pyydetään kertomaan vapaamuotoisesti oma elämäntarinansa. Toista haastattelukertaa varten graduntekijä/haastattelija litteroi ensimmäisen haastattelun sekä laatii siihen perustuvan tiivistelmän. Toisen haastattelukerran aluksi haastateltavat korjaavat ja täydentävät tiivistelmää, minkä jälkeen keskitytään tarkastelemaan erityisesti vanhemmuuden teemoja.
 
Haastattelut toteutetaan talvella 2013 – 2014 ja haastatteluaineistot litteroidaan toukokuun 2014 loppuun mennessä. Tutkimusprojekti voi auttaa haastateltavien löytämisessä.
 
Lähetä vapaamuotoinen hakemus ja CV tutkimuspäällikkö Matti Laitiselle elokuun 2013 loppuun mennessä. Laita sähköpostin otsikkoon ”HAKEMUS”. Kerro hakemuksessasi ainakin, miksi haluat mukaan tutkimukseen, opintoalasi, kiinnostuksen kohteet opinnoissa, opintojesi vaiheen ja millaisella aikataululla pystyt gradusi tekemään.
 
Tietoa osatutkimuksista liitteissä.
 
Lisätietoja,
 
Matti Laitinen, tutkimuspäällikkö
Kynnys ry
Postiosoite: Siltasaarenkatu 4, 5. kerros, 00530 Helsinki
Puhelin: 045 7732 4107
Sähköposti: matti.t.laitinen[at]helsinki.fi Sähköpostiosoite on suojattu roskapostiohjelmia vastaan, Javascript-tuen tulee olla päällä nähdäksesi osoitteen (Huom! Muista t-kirjain: Helsingin yliopistossa on useita matti laitisia)

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti