tiistai 9. heinäkuuta 2013

Palvelut toimimaan

Kunnallisalan kehittämissäätiö on toimittanut tutkimusjulkaisun Palvelut toimimaan -tapaturmissa vammautuneiden nuorten puheenvuoro. Nuorelle sattunut tapaturma voi muuttaa hänen elämänsa kokonaan. Nuorten kasvua osaksi yhteiskunta voidaan tukea oikeaan aikaan tarjotuilla palveluilla, jotka ovat ajankohtaisia heidän elämäntilanteeseensa nähden.

Vammautuneet nuoret suhtautuvat yleisesti myönteisesti elämäänsä jaomaavat vahvuuksia ja taitoja. Vammautuneiden nuorten on kuitenkin vaikea hallita omaa elämäänsä ja tuntea itsensä osalliseksi iänmukaisissa toiminnoissa, kuten sosiaalisissa tilanteissa, työelämässä ja jopa koulutuksessa. Nuoren elämänkulkuun ja itsenäistymispyrkimyksiin vaikuttavat yksilön ominaisuudet ja lähiverkostolta saatu tuki, mutta myös palvelut. Nuoren itsenäistyminen edellyttää, että nuoria tuetaan.(Palvelut toimimaan raportti, s. 20)

Tutkimuksessa oli mukana 36 henkilöä, nuoria ja heidän vanhempiaan. Julkaisussa on hyvin tuotu tapausesimerkein esiin nuorten ja heidän lähiomaistensa elämää. Tutkimus on hyvin havainnollinen ja siihen kannattaa tutustua, vaikka tutkimusryhmä on valikoiden kasattu. Se antaa kuitenkin havainnollisen kuvan, siitä, miten nuoret ja heidän vanhempansa ajattelevat elämänsä toimivuudesta. Tutkimukseen voit itse tutustua täällä.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti