keskiviikko 3. heinäkuuta 2013

Nyt kehitetään vammaisten nuorten työllistymistä!Morjesta pöytään!

Täällä viestiä raapustaa 28-vuotias positiivisella, rajoja rikkovalla ja sosiaalisesti vahvistavalla vaikuttamisasenteella oleva järjestöaktiivi. Opiskelen kolmatta vuotta yhteisöpedagogiksi kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelmassa Niittylahdessa Joensuun kampuksella ja valmistun yhteisöpedagogiksi lokakuussa 2013.

Koen itseni ihmiseksi, joka on aina halunnut olla vaikuttamassa ja kehittämässä nuorten vammaisten toimintaa. Uskon aitoon konkreettiseen tekemiseen ja asioiden kehittämiseen positiivisella yhteistyöllä ja nöyrällä periksi antamattomalla asenteella.

Olen tekemässä parasta aikaa opinnäytetyönä opasta nuorten vammaisten työllistymisen tukemiseksi. Oppaan tarkoituksena on helpottaa ja olla apuna nuorten vammaisten henkilöiden työnhaussa sosiaalisesti vahvistavalla, positiivisella ja voimaannuttavalla tavalla. Opinnäytetyön tutkimuskysymyksenä tutkin sitä, millä keinoilla nuorten vammaisten työllistymistä voidaan kehittää helpommaksi, tehokkaammaksi ja toimivammaksi. Opas tulee Reilu Rekrytointi – hankkeen käyttöön ja sitä tullaan hyödyntämään mahdollisesti myös muiden eri järjestöjen järjestämisissä tapahtumissa.

Toteutan opinnäytetyön tutkimusosan webropol-kyselynä. Kysely on tarkoitettu 15 – 29-vuotiaille työtä hakeville sekä työelämässä jo oleville nuorille ja linkki kyselyyn tulee Reilu Rerkytoinnin verkkosivuille näkyviin osioon työnhakijat. Lisäksi se lähetetään heinäkuun aikana sähköpostikyselynä Asumispalvelusäätiö ASPAn Työ tie osallisuuteen -projektin, nuorisoyhteistyö Seitin, sekä CP-liiton Portti työelämään hankkeiden kautta. Opinnäytetyöstä tullaan kertomaan myös sosiaalisessa mediassa kyseisten hankkeiden Facebook – sivuilla.

Tarkkailkaa postia & sähköistä mediaa :)

Kuumin kesäterveisin

Osku Timonen

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti