torstai 25. heinäkuuta 2013

Erityistä tukea tarvitsevien työttömien palveluvastuu kunnille

"Erityistä tukea tarvitsevien työttömien palveluvastuu tulisi olla kokonaan kunnilla." Näin toteaa kansanedustaja Tarja Filatov Kyvyt käyttöön -lehdessä 2/13.
"Nykyisin työmarkinat ovat järjestövetoiset", Filatov kirjoittaa ja jatkaa että, "Ajatuksena ovat portaat, jotka kuntoutuksen koulutuksen j palkkatuetun työn kautta johtavat avoimille työmarkkinoille työllistymiseen." Tämä ei Filatovin mukaan toteudu, vaikka tavoitteena olisivat räätälöidyt palvelut.
Filatov peräänkuuluttaa uudenlaista julkisen sektorin vastuuta. Hän ehdottaa että palveluvastuu olisi kootusti kunnilla, mikä helpottaisi nykyisten valtion rahoittamien työvoimapoliittisten toiimien ja kunnan rahoittamien sosaali- ja terveystoimien yhteensovittamista.
"Kyseessä ei ole vain työn etsinnän ja välityksen tehostamisesta vaan sopivien työpaikkojen luomisesta." Järjestövetoisilla välityömarkkinoilal ei ole varoja pysyvään työllistämiseen. Avuksi tähän Filatov ehdottaa sekä julkinta hankintaosaamista: osa kuntien hankinnoista pitäisi osoittaa paikallisille voittoatuottamattomille välityömarkkinoille. Tämä lisää työpaikkoja.
Palkkatukea tulisi myöntää jatkuvana, minkä laki nykyisin mahdollistaa. Tätä käytetään Filatovinkin mukaan harvoin. Ikääntyneiden työttömien kohdalla palkkatuen tulisi kestää eläkeikään saakka. "Monella ikääntyneellä pikään työttömänä olevalla henkilöllä ei työkyvyn alenemasta ole suoranaista diagnoosia vaan se on monen tekijän summa."Iän perusteella myönnettävä tuki voisi ikäänkuin olla rinnasteinen työttömyyseläkeputken ja nuorisotakuun kanssa. "Iän perusteella myönnettävä tuki on selkeä" Filatov kirjoittaa.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti