torstai 20. kesäkuuta 2013

Nyt yritys löytää järjestökumppanin vaivattomasti
LEHDISTÖTIEDOTE
Yritysvastuuverkosto FIBS
Julkaisuvapaa 13.6.2013


UUSI JÄRJESTÖTORI-VERKKOPALVELU AUTTAA YRITYKSIÄ LÖYTÄMÄÄN STRATEGISIA YHTEISTYÖKUMPPANEITA

Yritysvastuuverkosto FIBSin kehittämä Järjestötori-verkkopalvelu auttaa yrityksiä löytämään oman liiketoimintansa kannalta parhaat järjestökumppanit. 

Online-hakupalvelun kautta yritykset voivat etsiä helposti potentiaalisia järjestökumppaneita näiden toiminnan painopisteen mukaan. Järjestötorille liittyneet järjestöt puolestaan voivat viestiä torin kautta helposti yrityksille suunnatuista palveluistaan. 

Järjestötori-palvelu on maksuton niin yrityksille kuin järjestöille, ja avoin myös muille kuin FIBSin jäsenille. Torille on liittynyt jo 27 järjestöä.


Rahalahjoitukset eivät enää riitä - Strateginen kumppanuus lisääntyy 

FIBSin Järjestötori pyrkii vastaamaan viime vuosina yleistyneeseen trendiin, jossa yritysten ja järjestöjen välinen yhteistyö on muuttunut entistä strategisempaan suuntaan. 

Pelkkä rahan lahjoittaminen ja tätä kautta saatu imagohyöty ei enää kaikille yrityksille riitä, vaan nyt pyritään rakentamaan kumppanuuksia, jotka auttavat yrityksiä kehittämään konkreettisemmin omaa liiketoimintaansa. 

Brittiläisen vuonna 2012 julkaistun yritysten järjestöyhteistyöbarometrin mukaan 58 prosenttia järjestöyhteistyötä tekevistä yrityksistä kertoo yhteistyön auttaneen yritystä kehittämään liiketoimintaansa, ja 91 prosenttia sanoo yhteistyön lisänneen yrityksen ymmärrystä sosiaalisista ja ympäristöhaasteista. 

Suomessa hyväntekeväisyys ja sponsorointi ovat edelleen yritysten yleisin järjestöyhteistyömuoto, mutta vuoden 2012 lopulla julkaistun pro gradu -tutkimuksen mukaan jo 30 prosenttia suomalaisyrityksistä tekee ydinliiketoimintaansa liittyvää strategista yhteistyötä järjestöjen kanssa. 

Strateginen yhteistyö järjestöjen kanssa voi hyödyttää kaikkia yrityksiä toimialasta tai toiminnan laajuudesta riippumatta, ja se voi olla yrityksille yksi konkreettinen keino toteuttaa yhteiskuntavastuuta. Erityisen tärkeää järjestöyhteistyö on kehittyvillä markkinoilla toimiville yrityksille.

"Yritysten paineet vastata erilaisiin yhteiskunnallisiin haasteisiin lisääntyvät, minkä lisäksi monet myös pyrkivät aktiivisesti kehittämään liiketoimintaansa innovoimalla uusia ratkaisuja yhteiskunnallisiin ongelmiin. Harvoista yrityksistä kuitenkaan löytyy riittävästi esimerkiksi uusien markkina-alueiden tai kulttuurien tuntemusta, jolloin yhteistyö kansalaisjärjestöjen ja muiden ruohonjuuritason toimijoiden kanssa voi olla ratkaisevaa liiketoiminnan menestyksen kannalta," toteaa FIBSin Järjestötorin koordinaattori Tytti Mäkipelto

Hyviä esimerkkejä yritysten strategisista järjestöyhteistyöhankkeista ovat keväällä järjestetyn European CSR Award -kilpailun suomalaisvoittajat. Kilpailun pk-yritysten sarjan voittanut Pajat Solutions on kehittänyt yhteistyössä Plan Suomen kanssa myös kansainvälistä markkinapotentiaalia osoittaneen Poimapper-mobiilisovelluksensa. Suurten yritysten sarjan voittanut ManpowerGroup puolestaan on tehnyt pitkäjänteistä yhteistyötä mm. Suomen lasten ja nuorten säätiön kanssa ja onnistunut hankkeen kautta  työllistämään yli 400 osatyökykyistä ja pitkäaikaistyötöntä henkilöä. Kansainvälisten hankkeiden sarjan voittaja Nokia Oyj on puolestaan tehnyt tavoitteellista yhteistyötä WWF:n kanssa jo 10 vuoden ajan, mikä on auttanut yhtiötä kehittämään ympäristöosaamistaan ja WWF-järjestöä laajentamaan omaa tuote- ja palveluvalikoimaansa.

Lisää esimerkkejä yritysten järjestöyhteistyöhankkeista löytyy FIBSin verkkosivuilta sekä 25.6.2013 ilmestyvästä European CSR Award -kilpailun Golden Book -julkaisusta, johon on koottu kaikkien 29 kilpailuun osallistuneen Euroopan maan voittajahankkeet.


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti