tiistai 7. toukokuuta 2013

Työ- ja elinkeinomisteriö tiedottaa: Työttömyys nousee vuonna 2013

Työttömyys nousee 8,4 prosenttiin tänä vuonna ja pysyy samalla tasolla ensi vuonna. Kehitys johtuu viime syksystä heikentyneistä talousnäkymistä. Näin arvioidaan työ- ja elinkeinoministeriön lyhyen aikavälin työmarkkinaennusteessa, joka julkaistiin 7.5.2013.

Työllisyys heikkenee hitaasti, mutta lasku jatkuu pitkään. Jos talous kohenee, työllisyys kääntyy todennäköisesti hiukan nousuun vuonna 2014, mutta tarkkaa ajankohtaa on vaikea ennustaa. Ennusteen mukaan työttömien työnhakijoiden määrä on noin 290 000 vuonna 2013 ja 286 000 vuonna 2014.

Rakentamisessa työllisyys pysyy melko vakaana. Palvelualalla työllisyys heikkenee tänä vuonna, mutta alan suuren koon huomioon ottaen muutos on kuitenkin pieni. Vuonna 2014 palveluiden työllisyys palautuu aiemmalle tasolleen. Teollisuudessa työllisyys heikkenee, mutta paljon vähemmän kuin taantuman aikaan vuosina 2009–2010. Teollisuuden työllisyys elpyy kuitenkin vasta 2015.

Työttömyyden keskimääräinen kesto pitenee tänä ja ensi vuonna. Myös pitkäaikaistyöttömyys jatkaa kasvuaan.

Nuorten eli 15–24-vuotiaiden työttömyys kasvaa tänä vuonna, mutta laskee hiukan ensi vuonna. Nuorten työttömyysjaksot ovat kuitenkin lyhyitä. Ikääntyneiden eli yli 50-vuotiaiden työttömyys on pysynyt korkeana pitkään ja kehitys jatkuu samana. Samaan aikaan työelämässä pysytään kuitenkin entistä pidempään.

Työttömyystilanne heikkenee todennäköisesti erityisesti Uudellamaalla, Kaakkois-Suomessa, Pirkanmaalla ja Lapissa.

Työ- ja elinkeinoministeriö laatii lyhyen aikavälin työmarkkinaennusteen kaksi kertaa vuodessa. Ennuste muodostaa ministeriön asiantuntijanäkemyksen lähiajan kehityksestä ja toimii siten politiikkavalmistelun taustana. Ennuste on luettavissa työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivuilla osoitteessa www.tem.fi/julkaisut.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti