torstai 30. toukokuuta 2013

Reilu kumppani muistuttaa vahvuuksista lähtökohtana

Globaalissa myllerryksessä osaajat pysyvät pinnalla

Työelämän muutos koskettaa kaikkia. Kysynnän muutokset aiheuttavat paineita kustannustehokkuuteen. Ammattitaitoa puntaroidaan useammasta näkökulmasta kuin ennen. Muuttuvat tilausmäärät vaativat ketterää työvoimastrategiaa. Työpanoksia ostetaan ulkopuolelta. Avainhenkilöt on sitoutettava. Väestötieteellinen kehitys muokkaa yritysten toimintaympäristöjä.

Manpower Groupin markkinointi- ja sidosryhmäsuhteiden johtaja Mika Wilén kertoo epävarmuuden ajan vaativan aivan uusien toimintatapojen soveltamista työmarkkinoille:

- Maailmanjärjestyksen muuttumista on vaikea hyväksyä, mutta älä jää kiinni turvallisuuteen, ennustettavuuteen ja hallittavuuteen kun varmaa on vain epävarmuus.

Tylyä kuultavaa, mutta uudessa maailmassa selviytyy luova mieli, joka ei turvaudu vanhaan, vaan sietää myös epävarmuutta ja keskeneräisyyttä. Kapitalismin rinnalle asettuu talentismi, osaamista painottava järjestelmä jossa työsuhteet lyhenevät, työelämän aikana toimitaan useassa ammatissa, ja parhaista osaajista taistellaan entistä monipuolisemmilla eduilla ja palkkauksella.

- Suomessa työmarkkinoilta poistuu vuosittain 15 000 ihmistä. Työuria halutaan pidentää alusta, keskeltä ja lopusta. Silti meillä on korkea työttömyysaste, ja varsinkin suuri joukko nuoria luisuu työelämän ulkopuolelle, Wilén kertoo taustoja.

Liikkeelle vahvuuksista

Toisen talouden käsite viittaa työpaikkojen menetykseen tuotannollisessa työssä teknologisen kehityksen myötä. Mutta uutta osaamista ja ammatteja syntyy esimerkiksi suunnittelijoille ja huoltohenkilöstölle. Työllistäjien kannattaa tehdä entistä tiiviimpää yhteistyötä koulutusorganisaatioiden kanssa.

Wilén muistuttaa, että moniala-ammattilaisuuden kasvamisen myötä et tule saamaan valmista työntekijää, vaan ihmistä tulee kehittää hänen lähtökohdastaan ja vahvuuksistaan käsin. Näin saat motivoituneen ja sitoutuneen työntekijän.

Työnantajakuvan on perustuttava tosiasioihin. Yrityksellä on oltava sellaista tarjontaa, joka tuo lisäarvoa työntekijälle: varsinkin nuoret hakevat arvoyhteensopivuutta ja joustavuutta vapaa-ajan suhteen.

- Elämme shoppailuyhteiskunnassa, jossa huippuosaajat hakevat juuri itselleen sopivaa työpaikkaa. He etsivät osaamisensa kannalta kiinnostavaa palvelua, tuotetta tai uramahdollisuutta. Jo nyt joissain yrityksissä on järjestetty sairaan lapsen hoito. Yhtä houkuttelevaa olisi jousto ikääntyneiden vanhempien hoitamisen suhteen, Wilén vinkkaa.

Henkilöstökäytännöt uusiksi

Markkinasegmentit eivät perustu enää välttämättä maantieteeseen vaan yhtäläisyyksiin. Samoin työ tuodaan osaamisen luo. Työntekijät eivät ole yhtenäinen, samankaltainen ryhmä, vaan heissä on erilaisia osaajia, eri sukupolvien edustajia, maahanmuuttajia ja osatyökykyisiä, jopa virtuaalisia tekijöitä. Työurien pidentäminen ja työkyvyn ylläpitäminen vaatii joustavia ratkaisuja paitsi työnantajalta, myös työelämän sidosryhmiltä kuten työvoimahallinto ja Kansaneläkelaitos.

Kommunikointia ja käyttäytymistä värittävät erilaiset henkilöstökäytännöt ja kulttuurierot. Yhteisöllisyyteen perustuva horisontaalinen organisaatiorakenne käyttää hyväkseen nykyistä tietotekniikkaa, internetiä ja sosiaalista mediaa.

Mutta nykyiset henkilöstö- ja rekrytointikäytännöt ovat ajalta ennen internetiä. Yritysten on kuunneltava työntekijöitä tarkemmin työehtojen, työajan ja –paikan määrittelyssä ja ideoitava yhdessä, miten työntekijät voivat edistää työuriaan.

ManpowerGroup oli mukana suunnannäyttäjänä Sveitsin Davosissa 2011 järjestetyssä Maailman talousfoorumissa, jossa se toi esille uuden osaamisen aikakauden, Human Age, alkamisen.

- Tänä vuonna olimme Davosissa mukana jo kahdeksatta kertaa antamassa näkemyksiä elinkeinoelämän strategisesta työvoimasuunnittelusta ja henkilöstön hankintakanavien kehittämisestä, Wilén selventää.

ManpowerGroup tuottaa konsultointipalveluita, ja auttaa linjaamaan henkilöstöstrategioita, joiden tehtävä on tukea liiketoimintastrategiaa. Sillä on kansainvälisiä työkaluja uusien henkilöstökäytäntöjen kehittämiseen.

Johtaja Mika Wilén ravistelee irti turvallisuuteen tuudittautumisesta ja kannustaa toimimaan epävarmuudessa, jossa osaaminen nousee uuteen arvoon liiketoimintaa edistävänä tekijänä.

anna-silja.suutarinen@y-lehti.fi

Julkaistu 05/2013

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti