tiistai 9. huhtikuuta 2013

Tuella palkattuja työntekijöitä yrityksiin Tampereella

Tampereen kaupunki tiedottaa:

Tampereen kaupungin Työllisyydenhoidon palveluyksikkö Typa ryhtyy touko–kesäkuusta lähtien etsimään tuella palkattaville asiakkailleen töitä kaupungin työpaikkojen lisäksi yrityksistä.

– Tämä työllistämisratkaisu lisää merkittävästi työpaikkojen määrää ja mahdollistaa pysyvää työllistymistä, iloitsee Typan johtaja Mika Itänen.

Työntekijä työskentelee yrityksessä yritysjohdon alaisena, mutta on työsopimussuhteessa kaupunkiin. Kaupunki solmii määräaikaisen työsopimuksen työntekijän kanssa, vastaa työntekijän palkanmaksusta, työterveydestä ja vakuutuksiin liittyvistä asioista. Yritys vastaa työturvallisuudesta ja työhön perehdyttämisestä.

– Yrityksen tehtäviin siirto vaatii työntekijän suostumuksen. Edellytyksenä palkkatuen saamiselle on, että yritys ei ole vuoden aikana irtisanonut tai lomauttanut henkilöstöä vastaavista tehtävistä tai lyhentänyt heidän työaikaansa, selvittää Itänen.

Tuella palkattujen siirtämisestä yrityksiin on kokemusta Etelä-Pirkanmaalla toteutetusta Välike-projektista. Sen on todettu olevan sopiva työllistämiskeino niille työnhakija-asiakkaille, joiden työttömyys on pitkittynyt, mutta joilla ei kuitenkaan ole suuria elämänhallinnan ongelmia.
Helmikuun loppuun mennessä Välike-projektissa työllistetyistä runsaasta sadasta asiakkaasta yli 65 prosenttia on päässyt avoimille työmarkkinoille töihin, oppisopimukseen tai muuhun koulutukseen joko tuella tai ilman sitä.

– Tulokset ovat olleet erittäin rohkaisevia. Esimerkiksi kuntien palkkatukityöllistäminen eli perinteisempi malli on johtanut pysyvään työllistymiseen selvästi harvemmin, Mika Itänen kertoo.
– Tampereella työntekijä on asiakassuhteessa Työllisyydenhoidon palveluyksikköön ja hänelle on nimetty henkilökohtainen työhönvalmentaja, joka tukee sekä työntekijää että yritystä tarpeen mukaan siirron aikana.

Kaupunki ja työn järjestävä yritys sopivat keskenään työntekijän siirtämisestä ja työllistämisestä mahdollisesti maksettavasta palkkiosta. Palkkatuen saa kaupunki.

Sopimuksen sisältö ja toiminnan läpinäkyvyys on tarkoitus käsitellä ennen toiminnan alkamista myös muutokseen liittyvän kuntakokeilun työantajatyöryhmässä, jossa on mukana jäseniä muun muassa Pirkanmaan Yrittäjistä ja muutamista yrityksistä.

Myöhemmin tuella palkattaville asiakkaille voidaan etsiä töitä esimerkiksi yhdistysten palveluksesta.
Kaupungin osaamis- ja elinkeinolautakunta tilaa tänä vuonna Työllisyydenhoidon palveluyksiköltä 820 000 eurolla asiakaspalveluperusteista palkkatukityöllistämistä. Myös työllisyydenhoidon kuntakokeilu kuuluu samaan tilaukseen.

Kaupunginhallituksen henkilöstöjaosto päätti asiasta kokouksessaan maanantaina 8.4.2013.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti