keskiviikko 3. huhtikuuta 2013

Kela uudistaa vammaisten henkilöiden tulkkauksen välityspalvelua


Vuoden 2012 alusta Kela keskittää vammaisten henkilöiden tulkkien välitystoiminnan Turkuun.
 
Kela järjestää tulkkauspalveluja kuulovammaisille, kuulonäkövammaisille ja puhevammaisille henkilöille, jotka tarvitsevat vammansa vuoksi tulkkausta muun muassa työssä käymiseen, opiskeluun, asiointiin ja  harrastuksiin.  

Tulkkauspalvelua välittää tällä hetkellä  kolmen yrityksen ryhmittymä,  jonka palvelu hankittiin  kilpailutuksella vuonna 2010.

Tulkkauspalvelun välityskeskukset toimivat viidellä eri välitysalueella. Vuoden 2014 alusta Kela keskittää välitystoiminnan Kelan Vammaisten tulkkauspalvelukeskuksen yhteyteen Turkuun.

-Koska Kela  myöntää asiakkailleen oikeuden tulkin käyttöön ja järjestää tarvittavat tulkkauspalvelut, on luontevaa, että myös tulkkien välityspalvelu hoidetaan keskitetysti Kelasta, sanoo etuusjohtaja Elise Kivimäki.

- Kela kehittää parhaillaan eri asiointitapoja. Kun välitystoiminta on Kelan omana tehtävänä, palvelua voidaan parantaa siten, että asiakas voi käyttää omaa kommunikointikeinoaan asioidessaan esimerkiksi videoyhteydellä välityskeskuksen kanssa. Lisäksi haluamme varmistaa, että Kelan palvelut ovat helposti ja tasapuolisesti kaikkien tulkkivälitystä tarvitsevien saatavilla, kertoo etuuspäällikkö Jari Salomaa.

Kelan tulkkauspalvelua käyttää noin 5 000 asiakasta. Kelan arvion mukaan tulkkauspalvelun välitystoimintaan tarvitaan noin 30 henkilöä.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti