perjantai 22. maaliskuuta 2013

Työkykyä uudella mallilla



Kela tiedottaa 22.3.2013        

Työikäisten kuntoutukseen uusi kuntoutusmalli

Kelan kuntoutusta kehitetään joustavaksi osaksi työpaikkojen työkykyä tukevaa toimintaa.

Kela kehittää ASLAK- ja Tyk-kuntoutusta yhteistyössä työnantajien, työterveyshuollon ja kuntoutuspalveluntuottajien kanssa. Tavoitteena on kehittää kaikkien näiden toimijoiden kuntoutusyhteistyötä ja saattaa Kelan kuntoutus joustavaksi osaksi työpaikkojen työkykyä tukevaa toimintaa.
 
Kehittämishankkeen kuntoutusmalli on joustava. Se huomioi sekä yksilön että kuntoutujaryhmän ajankohtaisen kuntoutustarpeen. Malliin kuuluu yksilöllinen tilanneanalyysi.  Jokaiselle kuntoutujaryhmälle räätälöidään kuntoutus yhdessä työnantajan ja työterveyshuollon kanssa.  Sen lisäksi jokaiselle kuntoutujalle tehdään oma kuntoutussuunnitelma. Kuntoutus järjestetään vuoden aikana. Hanke toteutetaan 1.9.2012 - 30.6.2014, ja sitä rahoittaa Kela ja työeläkelaitos Ilmarinen.
 
Hankkeeseen liittyy laaja arviointitutkimus keskeisten toimijoiden näkökulmista. Kuntoutusta arvioi kuntoutujan näkökulmasta Terveyden ja hyvinvoinnin  laitos (THL), työterveyshuollon näkökulmasta Työterveyslaitos (TTL), kuntoutuspalveluntuottajan näkökulmasta Kuntoutussäätiö ja työnantajan näkökulmasta tutkimusta koordinoiva Kelan tutkimusosasto. Loppuraportti julkaistaan joulukuussa 2014.
 
Hankkeeseen osallistuu työnantajia ja työterveyshuollon yksiköitä ympäri Suomea.


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti