tiistai 5. helmikuuta 2013

Vammaisten työllistyminen monimuotoisuuden politiikan näkökulmasta

Vammaisten työllistymisestä puhutaan paljon ja viime vuonna aiheesta tehtiin myös Pro gradu -työ Lapin yliopistossa. Gradussa on käsitelty aihetta yhteiskunnallisesta näkökulmasta hyödyntäen tekijän tietämystä politiikasta. Juho Hiltusen kirjoittaman Gradun pääset lukemaan täältä.

Työssä on käsitelty termistöä laaja-alaisesti. Tekijä nostaa hyvin esiin problematiikkaa, jota esimerkiksi jo pelkästään moninaisen termistön samanaikainen käyttö, aiheuttaa sekaannuksia, mistä nyt puhutaan.

Käsitteistön vaihdos, invalidi – vajaatyökykyinen – työrajoitteinen – vajaakuntoinen, ei heijasta pelkästään määrittelyn vaikeutta. Se kertoo myös valinnoista sen suhteen, mitä vajaakuntoisuuteen on kunakin aikana haluttu sisällyttää. Käsitteen sisällön vaihtelu heijastaa myös työvoimapolitiikan keinoparadigmojen vaihtumista, työvoiman kysynnän vaihtelua ja erilaisten palvelujen vaikuttavuuden uudelleenarviointia.
(Savtschenko 2003, 2) (Poimittu gradusta sivulta 45.)

Hiltunen tuo esiin myös sitä ongelmaa, jota sosiaaliturva osaltaan aiheuttaa. Jos ihminen on luokiteltu yhden jaon perusteella työkyvyttömäksi, voiko hän silti olla työelämässä mukana? Toisaalta tarkkkaa tilastointia työllisyyden todellisesta määrästä on hanakalaa saada, sillä termistön moninainen käyttö tuo epätarkkuutta tilastoihin. Varmaa kuitenkin on, että vammaisten keskuudessa työttömyys on suurempaa kuin mitä Suomen keskiarvolliset työttömyysluvut ovat. Hiltunen pohtii ymös syitä työllisyystasoon ja listaakin muutamia.

Syitä vammaisten ja vajaakuntoisten alhaiseen työllisyystasoon on useita. Esimerkiksi alhainen koulutustaso, työnantajien ennakkoluulot rekrytointitilanteissa sekä sopivan työn löytymisen ongelmat ovat yleisiä vammaisten työllistymisen esteitä.(Poimittu gradusta sivulta 40.)
 
Kaiken kaikkiaan tutkimus on ehdottomasti tutustumisen arvoinen. Se on raikas näkökulma asioihin, kun aihetta ei ole käsitelty vain sosiaalialojen näkökulmasta. Freesiä otettahan asioiden käsittelyyn tarvitaankin, jotta tutkimukset huomattaisiin laajemmalti. 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti