maanantai 11. helmikuuta 2013

Mukautuksilla mahdollisuus

Melko tuoreessa pro gradu -tutkielmassa (Hanna Karojärvi, Tampereen yliopisto, 2011) on koottu yhteen mukauttamisratkaisujen toteuttamista vammaisten ja pitkäaikaissairaiden henkilöiden työpaikoilla. Tutkimus on toteutettu sähköisenä kyselynä ja siihen on vastannut 205 työsuhteessa olevaa henkilöä. Vastaajilla on joko vamma tai pitkäaikaissairaus.

Koko tutkimuksen löydät täältä http://tutkielmat.uta.fi/pdf/gradu04775.pdf mutta tässä muutamia poimintoja tuloksista:
- 12% vastaajista ei oltu tehty mukautuksia, yksi mukautus oli tehty kymmenelle prosentille.
- mukautukset tuntuivat ns. kasautuvan, sillä useita mukautuksia oli tehty 49 ja 2-4 mukautusta 29 prosentille vastaajista
- keskeisimmäksi mukautuskohteiksi nousivat henkilökohtaisen työpisteen ja työvälineiden mukautukset sekä työn järjestelyt : niitä oli tehty riittävästi 40 prosentin mielestä. Samaan aihealueeseen liittyivät myös suurin osa mukautuksiin tyytymättömien vastauksista.
- naisista peräti 92 % oli tehty vähintään yksi mukautusratkaisu. Miehille mukautuksija oli tehty 76 prosentille.
- suurin ero naisten ja miesten välillä oli henkilökohtaisen työpisteen ja työn tekemiseen liittyvissä mukautusratkaisuissa. Naisilla näitä mukautuksia oli tehty 61 ja miehille 40 prosentilla.
- niille työntekijöille, joilla oli kuulovammasta johtumattomia oppimis- ja kommunikaatiovaikeuksia, oli kaikille vastaajille tehty mukautuksia.
- liikunta- ja kuulovamman omaaville työntekijöille oli mukautusratkaisuja tehty 92 prosentille.
- keskimääräistä enemmän mukautuksia oli tehty liikuntavammaisille työntekijöille (91%)
- keskimääräistä vähemmän mukautusratkaisuja oli tehty muun toimintavajeen omaaville tai ainoastaan näkövammaisille työntekijöille.
- kuulovammaisille oli tehty mukautusratkaisuja saman verran kuin keskimäärin kaikille vastaajille.
- todennäköisintä ainakin yhden mukautusratkaisun tekeminen on ollut julkisen sektorin eli valtion, kunnan tai kuntayhtymän sekä valtion tai kunnan liikelaitoksen palveluksessa.
- järjestöjen palveluksessa mukautusratkaisut jäivät hieman keskimääräistä useammin toteutumatta. (tot. 85%)
- yritykset toteuttivat mukautusratkaisuja 78 % tapauksista.
- vastaajista kolmasosa arvioi mukautusten hinnaksi alle tuhat euroa. Viidennes arvioi kuluiksi 1 000-5 000 euroa. Vain muutama arvioi kustannusten ylittäneen tämän.
- tuet mukautusratkaisujen toteuttamiseksi olivat vastanneiden tietojen mukaan heikosti käytössä. Vain 21% ilmoitti työnantajan saaneen tukea mukautuksiin tai palkkaamiseen. Merkittävä osa vastaajista ei osannut tai halunnut vastata kysymykseen.
- työntekijän ikä ja mukautusten määrä näyttää vaikuttavan tukien määrään suoraan. Eli iäkkäämmille työntekijöille on saatu nuorempia enemmän tukia ja useampien mukautusten tarvitsijoille samoin. 
- vakituisissa työsuhteissa on saatu vähemmän tukia kuin varsinkin yrittäjille ja esim. työkokeiluissa. Määräaikaisissa työsuhteissa on saatu lähes sama määrä tukea kuin kaikissa keskimäärin. Vakituisissa tuissa oli saatu vähiten tukia. (Vakituisen suhteen saatu tuki 17%  ja ei-vakituisen suhteen 38%)

Pistää mietityttämään, miksei työkokeilulle tai määräaikaiselle työsuhteelle ole löytynyt jatkoa.


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti