perjantai 25. tammikuuta 2013

Päivitettyä tietoa työkyvyttömyyseläkkeestä ja ansiotuloista

Tiesitkö, että….
• sinulla on oikeus ansaita työtuloja työkyvyttömyyseläkkeesi lisäksi
• ansio voi olla enintään 738,82 euroa kuukaudessa, kun saat kansaneläkelain 12§2mom mukaista eläkettä
• työaika tällä enimmäissummalla on n. 18-22 tuntia viikossa
• työnantaja voi hakea tähän summaan palkkatukea TE-toimistosta
• palkkatukea saadaksesi sinun tulee ilmoittautua työnhakijaksi TE-toimistossa
• palkkatukea voi saada 2 vuotta kerrallaan
• työeläkelakien mukaista täyttä työkyvyttömyyseläkettä saava voi ansaita enintään 40 % työkyvyttömyyttä edeltävästä vakiintuneesta keskiansiosta, osatyökyvyttömyyseläkettä saava enintään 60%
• lisäksi työnantaja voi saada TE-toimistosta tukea työolosuhteiden järjestelyyn; koneet välineet, menetelmät ja työpaikan olosuhteet
• työolosuhteiden järjestelytukea voi saada myös toisen työntekijän antamaan apuun ja opastukseen

Eläkkeen lepäämään jättäminen

Tiesitkö, että…
• työansiosi noustessa yli ansaintarajan sinulla on mahdollisuus jättää eläkkeesi lepäämään
• kun ilmoitat lopettaneesi työnteon tai työansiot vähenevät alle ansaintarajan, aloitetaan työkyvyttömyyseläkkeen maksaminen uudelleen
• työkyvyttömyyseläke jätetään lepäämään vähintään kolmeksi kuukaudeksi ja enintään kahdeksi vuodeksi
• työkyvyttömyyseläke lakkautetaan, jollet vaadi sitä maksettavaksi kahden vuoden kuluessa lepäämään jättämisestä
• työkyvyttömyyseläkkeen on oltava maksussa vähintään kolme kuukautta ennen kuin sen voi jättää uudelleen lepäämään
• jos olet saanut eläkettä saavan hoitotukea, voit eläkkeen lepäämisen ajalta saada ylintä vammaistukea
• työeläkettä karttuu niistä vuosiansioista, jolloin eläke on lepäävänä
• eläkkeen lepäämään jättäminen ei koske kansaneläkelain 12§ 4 momentin mukaan myönnettyä työkyvyttömyyseläkettä

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti