tiistai 18. joulukuuta 2012

Toiveesta totta
Ammattiopisto on 1.7.2011-31.12.2012 toteuttanut Toiveesta totta- projektia, jonka avulla on pyritty helpottamaan pk-yritysten mahdollisuutta työllistää erityistä tukea tarvitsevia työntekijöitä. Hankkeen aikana on tehty muutama työkalu työllistämisen tueksi.

Työkalut ovat
  • TyöanalyysiSen avulla etsimme ja kuvaamme työpaikoilta erityistä tukea tarvitseville henkilöille soveltuvia työtehtäviä. Tehtävät voivat olla esim. avustavia, rutiininomaisia työtehtäviä tai vaikkapa yrityksen ydintoimintaa tukevia tehtäviä, joiden tekemisen voi vastuuttaa myös muulle kuin ammattihenkilöstölle. Yritys voi hyödyntää työanalyysin avulla työstä saatua tietoa myös esimerkiksi töiden suunnitteluun tai työntekijöiden perehdyttämiseen.
  • Yritysvaikutusten ennakointi ja arviointiSen avulla pyrimme ennakoimaan erityistä tukea tarvitsevan henkilön työllistämisestä yritykselle syntyviä kustannuksia ja tuottoja sekä vaikutuksia yrityksen julkisuuskuvaan, henkilöstöön ja asiakkaisiin.

Toiveesta totta projektin aikana on tehty myös hienoja videoita, joissa työllistyneet ihmiset kertovat itse työskentelystään. Yksi videoista kertoo myös työnantajan näkökulmasta työllistymisestä. Videot näkyvät vielä toistaiseksi projektin sivuilla, mistä ne voi ladata katselua varten. Videot löydät täältä.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti