perjantai 14. joulukuuta 2012

Sponsoroinnista kumppanuuteen
Kun Reilu Rekrytointi -hankkeen haastekampanjan lanseeraustilaisuuteen on aikaa 27 päivää, on hyvä katsoa hiukan yritysten ja järjestöjen yhteistyön muotoja.
Reilu Rekrytointi -hankkeen yksi tavoite on yhdistää eri sektorien toimijat kehittämiskumppanuuteen vammaisten ja pitkäaikaissairaiden työllistymisen parantamiseksi. 
Kumppanuus onkin nyt järjestöjen ja yritysten yhteistyön ajankohtainen muoto. 

IBM:n tiloissa joulukuun 13. päivä järjestetyssa FiBS ry.n Joulubasaarissa yritykset ja kansalaisjärjestöt kokoontuivat verkostoitumaan ja löytämään uusia kumppanuuksia. 

Turun Kauppakorkeakoulun tutkijatohtori Salla Laasonen valotti, kuinka sponsoroinnista ollaan siirtymässä yhteistyöhön ja osallistavaan vuoropuheluun. Seminaarissa esiteltiin erilaisia hedelmällisen yritys ja järjestö -yhteistyön muotoja ja etsittiin haasteitakin. 
Perinteinen sponsorointi koettiin edelleen puheenvuoroissa oleellisena, koska myös kumppanuuden toteuttaminen vaatiin järjestöiltäkin resursseja.

Yrityksillä on halua toteuttaa yhteiskuntavastuuta eri sektoreilla. Harjoittelija Tytti Mäkipelto oli tehnyt analyysiä kymmenen suomalaisen suuryrityksen (julkisesta materiaalista) järjestöyhteistyön  muodoista. Tuon aineiston perusteella Nokialla toteutettiin sekä strategista kumppanuutta, vuoropuhelua että sponsorointia. Neste, SOK, Stora Enso ja UPM Kymmene käyttivät yhteiskuntavastuun toteuttamisen välineenä vuoropuhelua ja sponsorointia. Käytetyn aineiston perusteella Kesko, Metso, Fortum, OP-Pohjola ja Sampo-pankki hoitivat järjestöyhteistyötään sponsoroinnilla. 

Reilu Rekrytointi tarjoaa kaiken kokoisille yrityksille valmiin tavan osallistua yhteiskuntavastuun sosiaalisen ulottuvuuden toteuttamiseen: 10.1. alkaen jokainen voi katsoa Reiluun Rekrytointiin liittyvän videon hankkeen verkkosivuilla ja konkreettisena tekona haastaa muitakin työnantajia ja rekrytoijia tekemään niin.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti