maanantai 19. marraskuuta 2012

MIND-tutkimusryhmä vammaisten työllistymisen kimpussa


 Aalto-yliopiston MIND-tutkimusryhmä jatkaa työtää Kehitysvammaisten Palvelusäätiön kanssa. Nyt käsittelyssä on työnhakijoiden ja työnantajien kohtaaminen. Ryhmä kartoittaa, miten työnhakijat, joilla on kehitysvamma, voisivat paikallisesti kohdata työnantajia ja päästä näyttämään taitojaan.

12.11. järjestyssä seminaarissa oli kohtaamisen lisäksi kuultavana Kehitysvammaisten Tukiliiton Kari Vuorenpään alustus aiheesta Osatyökykyisyys? sekä Espoon kaupungin hankintatoimen erityisasiantuntija Anneli Enbom. Hän kuvasi selkeästi, miten kaupungilla on hankinnoissaan sekä  taloudellinen vastuu, ympäristövastuu että sosiaalinen vastuu. Tästä on koottu Espooseen vastuullisen ostamisen ja sosiaalisesti kestävän kehityksen huomioiva linjaus. Kaupunki mm. sitouttaa palveluntuottajia tarjoamaan työssäoppimispaikkoja nuorille hankintasopimuksien kautta. 

Espoolla on tavoite sosiaalisesti vastuullisten hankintojen kautta 30 vaikeammin työllistyviin ryhmiin kuuluvan henkilön työllistäminen tänä vuonna. Keinoina käytetään markkinavuoropuhelua. ja kokeiluja on tehty eri kohteissa. Yksi kokeilu on työllistämisvelvoite sopimusehdoissa: ”Palveluntuottaja sitoutuu työllistämään x henkilöä sopimuskauden aikana”. Näissä sopimuksisa mukana kokeilussa olevan TE-toimiston rooli on tärkeä. Se kouluttaa kaupungin henkilökuntaa ja 2 virkailijaa hoitaa ko.  tukityöllistämistä.

Kari Vuorenpää korosti, että työnhakijoiden, joilla on kehitysvamma, tulisi voida työllistyä ensisijaisesti kuten muidenkin henkilöiden. Ei ole olemassa heitä koskevaa erityislakia vaan kaikki työntekijät kuuluvat saman normaalin lainsäädännön piiriin ja kaikille kuuluu normaali erityissuoja kohtuullisine mukautuksineen ja yhdenvertaisuuksineen.

Vasta jos/kun tämä normaali väylä on kokeiltu ja todettu epäsopivaksi työntekijälle, tulisi miettiä suppeampaa tehtävänkuvaa tai esimerkiksi muiden työnkuvista yli jäävistä tehtävistä koostuvaa, uutta ja tekemätöntä, työtä. Mikäli näiden jälkeen henkilö ei kykenisi hoitamaan työtehtävää, voitaisiin ajatella, että kyseessä on osatyökykyinen henkilö, jolle voisi ehdottaa palkan sovittamista.

Nykyisinhän ajatusmalli etenee täysin päin vastoin. Vai kuinka?
 Ei kommentteja:

Lähetä kommentti