maanantai 3. syyskuuta 2012

Yhteiskuntavastuu - mitä se voi olla rekrytoinnissa?

Yhteiskuntavastuusta ei ole yhtä yleisesti hyväksyttyä määritelmää. Vakiintuneeksi määritelmäksi on Euroopassa tuntuu nousseen Euroopan komission määrittely. Tuon määritelmän mukaan "yhteiskuntavastuu on sitä, että yritykset sisällyttävät vapaaehtoisesti yhteiskunnallisia ja ympäristöön liittyviä näkökohtia liiketoimintaansa ja vuorovaikutukseen sidosryhmiensä kanssa." www.maailmantalous.net ( http://www.maailmantalous.net/?q=fi/node/91 )

Yhteiskuntavastuu on yrityksille vapaaehtoista, eikä se peustu määräyksiin tai lakiin. Se taas ei ole hyväntekeväisyyttä, vaan jatkuvaa arviointia siitä miten "yritys ottaa huomioon toimintansa vaikutukset yhteiskuntaan ja eri sidosryhmiin". (www.maailmantalous.net) Eli yhteiskuntavastuu ei ole rahan lahjoittamista vaan suoranaisia tekoja.

Mitä yhteiskuntavastuu voi olla suhteessa vammaisjärjestöjen ajamiin yhteiskunnallisiin asioihin?

Yritys voi kantaa vastuutaan palkkaamalla työttömän työnhakijan, jolla on työhön tarvittava osaaminen ja koulutus sekä halu tehdä työtä. Ja vamma tai sairaus. Reilu Rekrytointi -hankkeen tavoitteena on herätellä yritysten rekrytoinneista päättäviä henkilöitä näkemään vammaisen tai pitkäaikaissairaan työnhakijan persoonallinen osaaminen.

Yleensä yhteiskuntavastuu ajatellaan ainoastaan suhteessa ympäristö- tai halpatyövoimakysymyksiin tai se sekoitetaan juuri hyväntekeväisyyteen. Yritys kantaa kuitenkin yhteiskuntavastuun sosiaalista ulottuvuutta palkkaamalla vammaisen tai pitkäaikaissairaan työnhakijan. Suomessa siihen saattaa saada vielä yhteiskunnan tukeakin, joten palkkaamiselle ei tuntuisi olevan estettä.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti