perjantai 31. elokuuta 2012

Työ – tie osallisuuteen –projekti


Työ – tie osallisuuteen on Asumispalvelusäätiö ASPAn valtakunnallinen työllistymisprojekti vuosille 2012–2015. Projektin rahoittaa Raha-automaattiyhdistys ja se toteutetaan yhteistyössä Keskuspuiston ammattiopiston, Valkeakosken ammatti- ja aikuisopiston, Suomen nuorisoyhteistyö Allianssin ja Lihastautiliiton kanssa.  Asumispalvelusäätiö ASPA on vuonna 1995 perustettu säätiö, jonka tehtävä on edistää vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien mahdollisuuksia itsenäiseen ja omaehtoiseen elämään. ASPA edesauttaa vammaisille tarkoitettujen yksilöllisten, laadukkaiden ja turvallisten asumispalvelukokonaisuuksien syntymistä tavallisissa asuinympäristöissä.  Yhtenä osana toimintaansa säätiö toteuttaa erilaisia projekteja, jotka liittyvät vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien elämänhallintaan, työllistymiseen sekä tavallisessa asuntokannassa asumisen edistämiseen.

Asumispalvelusäätiö ASPAn Työ – tie osallisuuteen –projekti on suunnattu vastavalmistuneille tai ammatillisesta koulutuksesta valmistumassa oleville nuorille. Projektin tavoitteena on kehittää koulutuksesta valmistumisen ja työelämään siirtymisen nivelvaiheeseen tuen malleja, jotka edistävät vammaisten ja mielenterveyskuntoutujanuorten työllistymistä niin, että ammattiin valmistuneet pääsevät koulutustaan, kykyjään ja edellytyksiään vastaavaan palkkatyöhön. Työllistyminen pian valmistumisen jälkeen on tärkeä tekijä tulevaisuuden työuran kannalta ja varmistaa työelämässä pysymistä myös tulevina vuosina esimerkiksi työkyvyttömyyseläkkeelle ajautumisen sijaan. Projekti toteuttaa yksilö- ja ryhmämuotoista työllistymistä tukevaa toimintaa.

Merkittävä osa projektia on yhteistyö oppilaitosten, te-toimistojen, järjestöjen, työnantajien ja muiden nuorten urapolkuun vaikuttavien tahojen kanssa. Yhteistyön tavoitteena on muun muassa lisätä palveluverkoston valmiutta osatyökykyisten vastavalmistuneiden palveluohjaukseen sekä vahvistaa työyhteisöjen valmiutta työolosuhteiden räätälöintiin ja moninaisuuden arvostamiseen. Vuosina 2012–2013 projektin toiminta-alueita ovat pääkaupunkiseutu, Valkeakosken, Kouvolan ja Oulun seudut.  Jos olet kiinnostunut yhteistyöstä tai osallistumaan projektin toimintaan, ota yhteyttä!

Lisätietoja ja yhteystiedot löydät osoitteesta: www.aspasaatio.fi/tyo-tie-osallisuuteen


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti