torstai 16. elokuuta 2012

Pellervon Taloustutkimus tutkii maahanmuuttajien työllistymistä

http://www.ptt.fi/site/?lan=1&page_id=352

Pellervon Taloustutkimus toteuttaa vuosina 2011-12 tutkimuksen, jossa tarkastellaan monipuolisesti eri aineistolähteiden ja tutkimusmenetelmien avulla maahanmuuttajien kotoutumista ja integroitumista työmarkkinoille. 

Tavoitteena on tutkia sekä työnhakijan henkilökohtaisia ominaisuuksia että kotoutumisen edistämiseksi tehtyjä toimenpiteitä. Tutkimusesittelyssä henkilökohtaisiksi ominaisuuksiksi määritellään henkilön taidot ja ominaisuudet (mm. tarvittavat perusominaisuudet kuten erilaiset kommunikointitaidot (kielitaito), koulutustaso, työhön liittyvä osaaminen, pätevyys ja työmarkkina-asema. Muita ominaisuuksia, joilla saattaa olla merkitystä työlistymisen kannalta ovat esimerkiksi ikä, sukupuoli, etninen tai kulttuurinen tausta. 
Tutkimus poikkeaa aikaisemmista tutkimuksista siinä, että se ottaa huomioon yksilölliset ominaisuudet ja myös kotoutumisen edistämiseksi tehdyt toiminpiteet. 

"Eräs tämän tutkimuksen innovaatioista on nimenomaan tuoda maahanmuuttajiin kohdistettuihin työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin taloustieteellinen vaikuttavuusarviointi, joka toistaiseksi puuttuu lähes täysin", kuvataan Pellervon Taloustutkimuksen verkkosivulla ja korostetaan, että "tehokas maahanmuuttopolitiikka vaatii vastauksia työvoimapoliittisten toimenpiteiden vaikuttavuudesta".

Hankkeen päärahoittajat ovat Helsingin kaupunki, Espoon kaupunki, Tampereen kaupunki, Kuntaliitto, Uudenmaan liitto ja TEM ja hankkeesta löytyy lisätietoa osoitteesta: http://www.ptt.fi/site/?lan=1&page_id=352
                                                                                                                                                     

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti