maanantai 6. elokuuta 2012

Esittelyssä Suomen Kuurosokeat ry - Föreningen Finlands Dövblinda rf


Suomen Kuurosokeat ry on vuonna 1971 perustettu kuurosokeiden ja vaikeasti kuulonäkövammaisten oma järjestö. Se valvoo heidän oikeuksiaan, tuottaa heille palveluita, toimii kuurosokeusalan asiantuntijana ja järjestää yhteistä toimintaa. Jäseninä on kuurosokeita ja heidän omaisiaan. Ääni- ja päätösvalta on kuurosokeilla varsinaisilla jäsenillä. Laaja-alaisen yhteistyön avulla järjestö toteuttaa toiminta-ajatustaan: "Kuurosokeiden omaehtoinen, itsenäinen, hyvä elämä tasavertaisessa yhteiskunnassa".

Kuurosokeus on yhdistelmävamma

 

Kuurosokeus on yhdistelmävamma, jolla tarkoitetaan vakava-asteista kuulo- ja näkövamman yhdistelmää. Vain hyvin pieni osa kuurosokeista on täysin kuuroja ja sokeita, suurin osa joko näkee tai kuulee tai sekä näkee että kuulee jonkin verran. Vammojen yhdistelmä vaikeuttaa liikkumista, tilan ja tilanteen hahmottamista sekä ihmisten kanssa kommunikointia.

Vammojen eri asteista johtuen kuurosokeat kommunikoivat monella eri tavalla. Osa kuulee ja vastaa puheella, osa on viittomakielisiä, osa käyttää viittomia äidinkielensä mukaan. Täysin kuurosokeat kommunikoivat kädestä käteen viittoen eli taktiilisti. Kuulonäkövammaisilla on yleensä opas tai viittomakielen tulkki mukana kodin tai tutun ympäristön ulkopuolella liikkuessaan.

Kunnolliset ja riittävät apuvälineet, hyvä valaistus, turvallinen liikkuminen, toimiva kuljetuspalvelu sekä mahdollisesti tulkki ja/tai henkilökohtainen avustaja takaavat kuurosokealle täysipainoisen mahdollisuuden opiskella ja tehdä työtä.

Lisätietoja: www.kuurosokeat.fi

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti