perjantai 15. kesäkuuta 2012

Rekrytointiala tulevaisuudessa

Törmäsimme sattumalta rekrytointialasta tehtyyn opinnäytetyöhön, missä arvioitiin alaa tulevaisuudessa. Työssä käytettiin aiheen asiantuntijoiden analyysiä siitä, kuinka rekrytointi muuttuu ja kehittyy jatkossa. Opinnäytetyön on tehnyt Maiju Holopainen ja työn nimi on Muutoksia rekrytointialalla tulevaisuudessa. Työn pääset lukemaan itse täältä

Työssä oli tutkimusmenelmänä käytetty delfoita, mikä on yksi tulevaisuudentutkimuksen menetelmä. Siinä joukko asiantuntijoita analysoi ja arvioi tulevaa kyselyyn vastaamalla. He saavat palautetta vastaamisestaan, jonka jälkeen kyselykierros uusitaan, milloin heillä on mahdollisuus uudistaa vielä vastaustaan.  (Holopainen, 2012)

Rekrytointiasiantuntijat arvioivat, että rekrytointi tulee entisestään sähköistymään. Monet työnhakijat pitävät profiileitaan netissä ja rekryfirmat tulevat jatkossa yhä aktiivisemmin etsimään sopivaa työntekijää. Myös työsuhteiden arvioitiin muuttuvan entistä projektiluontoisemmiksi, mikä lisää osaltaa aktiivisen rekrytoinnin määrää. (Holopainen 2012)

Asiantuntijat arvioivat jatkossa sosiaalisen median lisääntyvän rekrytointikanavana. Videot ja muun muassa skype nähtiin uudenlaisena potentiaalina, kun haastattelutkin voidaan hoitaa pitkien matkojan yli. Facebook ja  LinkedIn nähtiin entistä tärkemäpinä kanavina rekrytoinnissa. (Holopainen, 2012)

Yllä on vain lyhyitä poimintoja opinnäytetyöstä, mutta se kannattaa lukea läpi, jos rekrytointi kiinnostaa. On mielenkiintoista nähdä, kuinka asiantuntijoiden arviot osuvat oikeaa lähitulevaisuudessa. Mutta jos suuntaus on kohti sähköisen median käyttöä, tulee moisien taitojen käyttöä ja osaamista tehostaa työnhakijoidenkin keskuudessa.

Se, mikä pistu miettimään ja tuli esiin opinnäytetyöstä on ulkomaisen työvoiman rekrytointi. Monet rekrytointifirmat olivat ratkaiseen ongelmia hankkimalla työvoimaa muualta. Samaan aikaan me puhumme, kuinka vammaisissa ja pitkäaikaissairaissa on lukuisa ja osaava joukko, joka etsii itselleen työsuhdetta. Johtuuko tämä vain siitä, että ihmiset ovat kouluttautuneet toiselle alalle, kuin missä töitä on? Vai onko syynä se, että työnhakijoiden pitäisi aktiivisimmin laittaa itsensä rekrytointifirmojen listoille ja markkinoida itseään? Näihin kysymyksiin ei vastausta ko. työstä löytynyt, mutta ehkä saamme niihin vastauksen myöhemmin.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti