keskiviikko 20. kesäkuuta 2012

Ratko-Projekti

Reilu Rekrytointi on yksi käynnissä oleva projekti työllisyyskentällä. Kerromme blogissa muistakin hankkeista, jotka pyörivät samaan aikaan. Samassa aiheessa ollaan, vaikka lähestymistapa ja kohderyhmä voivat vaihdella paljonkin. Tässäpä siis esittelyä Ratkosta.

Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiön Ratko-projektissa työllistymiskuvio käännetään uuteen asentoon. Siinä missä työllistymishankkeissa ja työhönvalmennuksessa yleensä keskitytään työnhakijan taitojen ja osaamisen valmentamiseen, aloitetaan työllistymispolun rakentaminen Ratkossa työnantajasta ja työyhteisöstä. Perinteisessä työhönvalmennuksen mallissa työnantaja ja työyhteisö ovat jääneet helposti vähemmälle valmistelulle. Niinpä erityistä tukea tarvitsevan työntekijän polku on saattanut tyssätä siihen, että työyhteisöllä ei ole ollut riittävästi tietoa ja taitoa kohdata erilaisuutta. Myös työtehtävät ovat saattaneet olla työnhakijalle sopimattomia.

Keväällä käynnistynyt Ratko-projekti hakee ratkaisua erityistä tukea tarvitsevan työntekijän, työtehtävän ja työyhteisön kohtaamiseen. Sen tavoitteena on luoda malli, joka edistää 1) erityistä tukea tarvitsevien työnhakijoiden työllistymistä, 2) työnhakijan ja työtehtävien kohtaamista ja 3) erilaisuuden sallivan ja monimuotoisen työyhteisön muodostumista.

Yhtenä Ratkon tärkeänä työkaluna on IMBA/Melba -arviointimenetelmä, jolla voidaan arvioida sekä työn vaativuutta että työntekijän osaamista. Näitä voidaan myös vertailla keskenään: missä kohdissa työn asettamat vaatimukset ja työntekijän osaaminen kohtaavat, mistä osaamista puuttuu ja missä sitä on liian paljon työtehtävän vaatimuksiin nähden? Ratkossa lähdetään liikkeelle kuitenkin työpaikan työtehtävien analysoinnista, jolloin kuvataan niihin kuuluvat ydintehtävät ja täydentävät tehtävät. Kuvausten avulla työyhteisön työt voidaan jakaa uudelleen suhteessa työntekijöiden osaamiseen ja työyhteisön tarpeisiin. Samalla työyhteisöstä on tarkoitus löytää uusi tehtävä, johon voidaan rekrytoida erityistä tukea tarvitseva työntekijä.

Projektin työntekijät ovat aloittaneet työn vaativuuden arvioinnin ensimmäisessä pilottityöyhteisössä: he kokeilevat itse työtehtäviä, havainnoivat työn tekemistä ja haastattelevat työntekijöitä. Kun työnhakija tulee työyhteisöön (mahdollisesti syksyn aikana), tarjoaa IMBA/Melba työkalun työtehtävien ja työympäristön räätälöintiin hänelle sopivaksi. Ratko-projektista ja IMBA/Melbasta voit lukea lisää tästä. (Tässä linkit, ensin IMBA/Melba ja toisena Ratko: http://www.vamlas.fi/koulutusmelba.html, http://www.vamlas.fi/projektit.ratko.html) Ratko on myös mukana Vatesin Kyvyt käyttöön –tapahtumassa syksyllä.  

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti