torstai 24. toukokuuta 2012

Syrjintä työmarkkinoilla


”Yksilön oikeuksien loukkaaminen, syrjintä työelämässä voi johtaa uhrin psykologisiin, sosiaalisiin ja taloudellisiin vaikeuksiin. Mutta työelämän syrjiminen ei ole ainoastaan yksilön ongelma. Siitä on myös haittaa sosiaalisella tasolla, kun se marginalisoi sosiaalisesti ja taloudellisesti tiettyjä ryhmiä.”

Jos syrjintää haluaa löytää syitä, ei niitä varmasti ole vaikea etsiä. Jokainenhan meistä on erilainen, joten aina löytyy syitä syrjimiseen. Discrimination in Finnish labor market –raportissa syrjintää käsitellään monesta eri näkökulmasta. Siinä puhutaan muun muassa iän, kansallisuuden ja seksuaalisen suuntautumisen takia tapahtuvasta syrjinnästä.  Myös terveyden tai vammaisuudeb takia syrjimisestä puhutaan raportissa ja tuosta osiosta onkin hieman referaattia alla.

Aluksi osiossa puhutaan vammaisen tai pitkäaikaissairaan määrittelyn vaikeudesta. Joukkoa, mitä yritetään yleistää,  on niin heterogeeninen, että tarkkojen rajojen vetäminen on vaikeaa. Siksi varmaankin usein päädytään käyttämään lääketieteen käyttämiä diagnooseja ja kategorisoimaan ihmiset sillä keinoin.  Lukumääränkin määrittäminen on hankalaa, sillä moni ei tunne itseään pitkäaikaissairaaksi, vaikka hänellä olisikin joku krooninen sairaus. Siksi vammaisten ja pitkäaikaissairaiden tarkan lukumäärän arvioiminen on hankalaa.

Raportissa mainitaan, että 25-64-vuotiaista vammaisista vain n, 20% olisi mukana työmarkkinoilla. Työmarkkinoita kuvataan mustavalkoisiksi, sillä ne tarjoavat vähän vaihtoehtoja sille, että olisi eläkkeellä ja työelämässä samaan aikaan. Vaihtoehtoina nähdään helposti vain joko tai.

Raportissa kerrottiin eurobarometritutkimuksessa, jossa oli kysyttä ihmisiltä seuraavalla tavalla: "Kun yhtiö haluaa palkata henkilön ja hänellä on kaksi yhtä pätevää ja kokenutta työntekijää, millä seuraavista kriteereistä työnhakijat voidaan eriarvoiseen asemaan sinun mielestäsi? Yksi vaihtoehdoista oli vammaisuus ja vioden 2009 Eurobarometrissä 54% suomalaisvastaajista oli valinnut tämän vaihtoehdon.

Johtopäätöksissä puhuttiin myös siitä, että iso osa työelämässä olevista vammaisista ja pitkäaikaissairaista kokee tulevansa syrjityksi. Syrjiminen näkyi pääasiassa asenteissa ja suhtautumisesa vammaiseen työntekijään.

Ajatuksia tutkimuksesta:

Raportissa tuodaan hyvin paljon esiin erilaisia syitä, miksi syrjimistä tapahtuu. Tosin ainakin vammaisuudesta kertova osio oli täynnä erilaisten tutkimusten tarjoamia tilastoja, joiden tuloksissa oli isojakin eroja. Tämä herättää väistämättä kysymyksiä, kuinka kyselyt oli toteutettu.Tätä tutkimusta suosittelen niille, jotka kaipaavat muuta syrjäytymiseen liittyvää lähdemateriaalia.

Vammaisuudesta kertovan pätkän osalta tärkein asia löytyy tuolta johtopäätöksistä. Asenne on se, mitä pitää muuttaa, jotta asiat oikeasti lähtevät uusille urille.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti