keskiviikko 16. toukokuuta 2012

Koulutukseen liittyvä kysely


Välitämme tämän nyt eteenpäin. Iso kysely nuorille ja asiantuntujoille, missä selvitetään tutkinnon suorittamisen vaikeuksia. Jos kuulut kohderyhmään, vastaa ihmeessä. Tai välitä tietoa muuten eteenpäin, jotta tuohon kyselyyn saataisiin mahdollisimman laaja otos. 
 
VASTAA VERKKOHAASTATTELUUN JA KERRO NÄKEMYKSESI TAI KOKEMUKSESI AMMATILLISEN TUTKINNON SUORITTAMISHAASTEISTA
 
Opetus- ja kulttuuriministeriö haluaa kartoittaa ammatillisen tutkinnon suorittamisen haasteita sekä seikkoja, jotka helpottaisivat, edistäisivät ja auttaisivat tutkinnon suorittamista. Samalla hankitaan lisäymmärrystä nuorten aikuisten maailmasta, motivaatiosta ja tulevaisuuden näkymistä.
 
Verkkohaastattelun tuloksista saadaan arvokasta tietoa siitä, miten ja mitä kautta nuoria saataisiin houkuteltua koulutukseen sekä millaisia järjestelyjä, tukea ja ohjausta tarvitaan.
 
Verkkohaastattelusta on erilliset versiot sekä nuorille että asiantuntijoille. Haastattelu on avoinna 10.6. asti, ja siihen osallistutaan nimettömänä.
 
ASIANTUNTIJAT:
 
Kyselylinkkejä saa myös välittää eteenpäin. Nuorille suunnatun kyselyn virallinen kutsuteksti löytyy Allisonin (www.allison.fi) ja asiantuntijoiden kutsuteksti Nuorisotiedon kirjaston (www.nuorisotiedonkirjasto.fi) nettisivuilta.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti