torstai 31. toukokuuta 2012

Onko sähköpostiosoitteella väliä työnhaussa?

Ajan Hermot -blogissa tuodaan esiin pientä seikkaa, joka työnhaussa usein unohtuu. Millaista muotoa on oma sähköpostiosoitteesi? Monella on sama sähköpostiosoite ollut jo vuosia ja vanhasta ollaan hitaita luopumaan, jos sen kaikki tutut jo tuntee. Kuitenkin työhakemuksessa olevat osoitteet tyyliin ihanainen tai pez88 eivät ehkä omaa uskottavuutta nosta.

Blogin tekstistä nousee esiin, että neutraalilta kuulostava shköpostiosoite olisi suotavin. Varsinkin, jos osoitteen saa omalla nimellä, ei se herätä tuntoja suuntaan tai toiseen. Tottakai sähköpostiosoite on vain yksi osa työhakemusta ja se oman osaamisen korostaminen on hakemuksen tärkein pointti.  Mutta, kuten blogissakin on mainittu, niin ehkä pimpula@maili.fi sähköpostia käyttävällä henkilöllä voisi olla uskottavuusongelmia, jos hän häkee vaikka johtotehtäviin. Sähköpostikin voi olla se pieni viesti, jolla itseäsi markkinoit joko positiiviseen sävyyn tai negatiivisesti.

tiistai 29. toukokuuta 2012

Yhteiskunnallisten yritysten kasvuhuone

Yhteiskuntavastuu on nyt nousemassa trendiksi, minkä avulla yritykset voivat nostaa omaa imagoaa yhteiskunnallisena toimijana. Kasvuhuone on vuosina 2010-12 toimiva projekti, joka suuntaa kannustamiseen ja tukemisen.

"Kasvuhuoneen toiminta-ajatuksena on
  • Kehittää liiketoimintaa joka synnyttää positiivisia yhteiskunnallisia vaikutuksia
  • Kouluttaa ja valmentaa yhteiskunnallisia yrittäjiä 
  • Luoda markkinoita yhteiskunnalliselle yritystoiminnalle
  • Toimia pääomasijoittajana yhteiskunnallisten vaikutustensa kasvua tavoitteleville yrityksille

Kasvuhuone-palveluilla tarjotaan kasvualusta yhteiskunnalliselle yritystoiminnalle. Samalla Kasvuhuoneessa kehitetään kuntien hankintaprosesseja." (http://www.yhteiskunnallinenyritys.fi/kasvuhuone/)

On siis hyvä huomata, että myös muutkin kannustavat yhteiskuntavastuuseen ja että vastuullisuutta korostetaan myös yrityksellä eikä pidetä sitä vain kuntien yksinoikeutena. 

maanantai 28. toukokuuta 2012

Vammaisurheilu postimerkillä

Tänä vuonna kesäolympialaisissa kilpaillaan Lontoossa. Olympiavuoden kunniaksi Itella julkaisi 7.5. pienoisarkin, jossa on kuvattu paralympialaisiin osallistuvia mitalitoivoja, joilla on jo pitkän linjan kansainvälistä menestystä. Merkit ovat 1. luokan postimerkkejä.


Paralympialaiset ovat toukokuussa näkyvissä myös kaikille avoimessa yleisötapahtumassa 31.5. Tapahtuma järjestetään Kampin Narikkatorilla Helsingissä kl 11-17. Siellä voi bongata paralympilaisiin osallistuvia urheilutähtiämme sekä kokeilla itse muun muassa pyörätuolirugbya, kuulantyöntöä tuolista, kelausta ja jousiammuntaa. Jos olet tuolloin Helsingissä, kannattaa ihmessä piipahtaa paikan päällä menoa katsomassa.

perjantai 25. toukokuuta 2012

Uupuminen työnhakuun

Tällä viikolla ylellä uutisoitiin nuorten uupumisesta työnhakuun. (Ylen nettiartikkeli) On huolestuttavaa, jos tukien ja avun hakeminen on jo monimutkaista. Samalla tämä aiheuttaa monille nuorille syrjäytymisvaaran, kun omat voimat eivät riitä enää edes työnhakuun. Samaan aikaan moni nuori kuitenkin toivoisi saavan työn, joka olisi itselle mielekäs ja toisi sisältöä omaan arkeen. Uutisessa kritisoidaan sitä, että kaikki siirretään nykyään nettiin lomakkeiksi. Palvelut ovat kasvottomia ja apua on hankala saada.

Uutinen kertoo tutkimuksesta, joka on vielä kesken. Nähtäväksi siis jää, millaisia johtopäätöksiä voidaan aikanaan tutkimuksesta vetää, kun se loppuu.

torstai 24. toukokuuta 2012

Syrjintä työmarkkinoilla


”Yksilön oikeuksien loukkaaminen, syrjintä työelämässä voi johtaa uhrin psykologisiin, sosiaalisiin ja taloudellisiin vaikeuksiin. Mutta työelämän syrjiminen ei ole ainoastaan yksilön ongelma. Siitä on myös haittaa sosiaalisella tasolla, kun se marginalisoi sosiaalisesti ja taloudellisesti tiettyjä ryhmiä.”

Jos syrjintää haluaa löytää syitä, ei niitä varmasti ole vaikea etsiä. Jokainenhan meistä on erilainen, joten aina löytyy syitä syrjimiseen. Discrimination in Finnish labor market –raportissa syrjintää käsitellään monesta eri näkökulmasta. Siinä puhutaan muun muassa iän, kansallisuuden ja seksuaalisen suuntautumisen takia tapahtuvasta syrjinnästä.  Myös terveyden tai vammaisuudeb takia syrjimisestä puhutaan raportissa ja tuosta osiosta onkin hieman referaattia alla.

Aluksi osiossa puhutaan vammaisen tai pitkäaikaissairaan määrittelyn vaikeudesta. Joukkoa, mitä yritetään yleistää,  on niin heterogeeninen, että tarkkojen rajojen vetäminen on vaikeaa. Siksi varmaankin usein päädytään käyttämään lääketieteen käyttämiä diagnooseja ja kategorisoimaan ihmiset sillä keinoin.  Lukumääränkin määrittäminen on hankalaa, sillä moni ei tunne itseään pitkäaikaissairaaksi, vaikka hänellä olisikin joku krooninen sairaus. Siksi vammaisten ja pitkäaikaissairaiden tarkan lukumäärän arvioiminen on hankalaa.

Raportissa mainitaan, että 25-64-vuotiaista vammaisista vain n, 20% olisi mukana työmarkkinoilla. Työmarkkinoita kuvataan mustavalkoisiksi, sillä ne tarjoavat vähän vaihtoehtoja sille, että olisi eläkkeellä ja työelämässä samaan aikaan. Vaihtoehtoina nähdään helposti vain joko tai.

Raportissa kerrottiin eurobarometritutkimuksessa, jossa oli kysyttä ihmisiltä seuraavalla tavalla: "Kun yhtiö haluaa palkata henkilön ja hänellä on kaksi yhtä pätevää ja kokenutta työntekijää, millä seuraavista kriteereistä työnhakijat voidaan eriarvoiseen asemaan sinun mielestäsi? Yksi vaihtoehdoista oli vammaisuus ja vioden 2009 Eurobarometrissä 54% suomalaisvastaajista oli valinnut tämän vaihtoehdon.

Johtopäätöksissä puhuttiin myös siitä, että iso osa työelämässä olevista vammaisista ja pitkäaikaissairaista kokee tulevansa syrjityksi. Syrjiminen näkyi pääasiassa asenteissa ja suhtautumisesa vammaiseen työntekijään.

Ajatuksia tutkimuksesta:

Raportissa tuodaan hyvin paljon esiin erilaisia syitä, miksi syrjimistä tapahtuu. Tosin ainakin vammaisuudesta kertova osio oli täynnä erilaisten tutkimusten tarjoamia tilastoja, joiden tuloksissa oli isojakin eroja. Tämä herättää väistämättä kysymyksiä, kuinka kyselyt oli toteutettu.Tätä tutkimusta suosittelen niille, jotka kaipaavat muuta syrjäytymiseen liittyvää lähdemateriaalia.

Vammaisuudesta kertovan pätkän osalta tärkein asia löytyy tuolta johtopäätöksistä. Asenne on se, mitä pitää muuttaa, jotta asiat oikeasti lähtevät uusille urille.

Reippaasti Reiluun rekrytointiin

Saimme uuden tilan avaimet käteemme. Projektipäällikkönä aloittaessa tuntuu, että samalla annettiin välineet yhteiskunnallisesti merkittävän asian äärelle ja aitiopaikalle myös toisenlaiseen "tilaan".

Avaimien tuoman näkymän perusta on vahva: Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistuksen mukaan "jokaisella on oikeus työhön, työpaikan vapaaseen valintaan, oikeudenmukaisiin ja tyydyttäviin työehtoihin sekä suojaan työttömyyttä vastaan." (YK:n ihmisoikeuksien julistus 23. artikla).

Suomalainen rakennuspilari on vammaispoliittinen ohjelma, jossa todetaan mm. että vammaisten henkilöiden työllistyminen avoimille työmarkkinoille joko suoraan tai työvoimapoliittisin toimenpitein tuettuna ei ole edennyt toivotulla tavalla. Vammaisten henkilöiden työllisyysaste on merkittävästi alhaisempi kuin vammattomien ikätovereiden. Ohjelmassa todetaan myös, että vammaisten henkilöiden työpanosta tullaan tarvitsemaan yhä enemmän väestön ikääntyessä ja työikäisen väestön pienentyessä.(Suomen vammaispoliittinen ohjelma 2010-2015)

Tätä näkymää on parhaillaan muokkaamassa laaja joukko vahvoja osaajia. Vammaispoliittisessa ohjelmassa ministeriöille on annettu oma asennustehtävänsä ja järjestöjen asiantuntevat ammattilaiset ovat valmistelleet, suunnitelleet, anoneet, saaneet läpi ja käynnistäneet sekä osin jo loppuun saattaneetkin hankkeita paremman asiaintilan rakentamiseksi. Yhteiseen hiileen puhaltaminen ja saman vision jakaminen paistaa läpi kaikista hankkeista. Työllisyyden eteen paiskitaan kovasti töitä!

Itse olen aloittamassa yhden osan muurausta kun tartun reippaasti Reilun rekrytoinnin hommiin. Takanani on erilaisuuteen tutustumista ja elämänkoulua invataksiyrittäjien lapsena, oppia kohtaamisiin viittomakielen tulkkina ja suunnittelmien laatimiseen Diakonia-ammattikorkeakoulun tulkkauksen lehtorina. Oppipoikana pidän itseäni näissä puuhissa, mutta vastaanottavana sellaisena. Toivottavasti tämä herättää sinussa ajatuksia ja otat yhteyttä! Olen käytettävissä!

Karoliina Joutsia
projektipäällikkö
Reilu rekrytointi -hanke
karoliina.joutsia[at]lihastautiliitto.fi
Puh. 040 350 2313

tiistai 22. toukokuuta 2012

Monimuotoisuus voimavaraksi yrityksille

Monet nimekkäätkin yritykset ovat heränneet monimuotoisuuden näkemiseen voimavarana sekä kilpailuvalttina. Finnis Business and Society (Fibs ry) on laatinut monimuotoisuussitoumuksen jonka allekirjoittamalla yritys tai yhteisö voi osoitta kannattavansa tätä perusarvoa.

" Monimuotoisuusverkosto auttaa yrityksiä käynnistämään tai edistämään monimuotoisuuden suunnitelmallista johtamista.
Verkoston tavoitteena on antaa yrityksille tietoa monimuotoisuuden eri ulottuvuuksista, yhdenvertaisesta kohtelusta ja moniarvoisuuden merkityksestä vastuullisessa johtamisessa, esimiestyössä, asiakaspalvelussa ja tuotteissa.
Viestintä henkilöstölle, asiakkaille ja muille sidosryhmille on tärkeä osa monimuotoisuustyötä.
Verkosto pyrkii myös lisäämään avoimuutta ja edistämään moniarvoisuutta yhteiskunnassa."(FiBS ry.)

Verkosto tulee tuottamaan jäsenilleen tiedostusta sekä koulutusta.

"Allekirjotettava monimuotoisuussitoumus sisältää neljä pääkohtaa, joihin jäsenyritykset sitoutuvat:
1. Tarjoamme yhdenvertaisia mahdollisuuksia

2. Tunnistamme ja hyödynnämme yksilöllistä osaamista ja tarpeita

3. Johdamme oikeudenmukaisesti henkilöstöä ja asiakkuuksia

4. Viestimme tavoitteistamme ja saavutuksistamme (FiBS ry.)

Nämä teemathan sopivat erittäin hyvin yhteen Reilu Rekrytointi -hankkeen tavoitteiden kanssa!

lisätietoja www.fibsry.fi


keskiviikko 16. toukokuuta 2012

Hankkeen kuulumiset valokuvin

Ensi viikosta lähtien bogin kirjoittelu säännöllistyy taas muutamaan kertaan viikkoon, kun toimistolla on yleensä jompi kumpi meistä muutamaa kesäkuista poikkeuspäivää lukuunottamatta. Silloin on aika syventyä muutamaan raporttiin, joista kerromme täällä sitten myöskin ajatuksia. Alla on kuva vielä meidän avajaisista ja näkymää, mihin vierailijat aluksi törmäsivät.
Tarjoilua avajaisista

Maanantaina 14.5. vietimme päivän Aspan hallinnoimassa työllisyyshankkeiden workshopissa. Kuulimme paikan päällä, että heidän oli tarkoitus löytää hankkeiden joukosta hyviä ja vakiintuneita käytäntöjä. Näitä sitten esittelimme toisillemme päivän aikana. Kaiken kaikkiaan Reilu Rekrytointi sai positiivista palautetta nopeasta etenemisestään mutta myös siitä, että lähdemme kokeilemaan työnhakuvideoita ja markkinoimaan tekijöitä niillä keinoin. 

Osallistujien valitsemia hyviä käytäntöjä

Päivän parasta antia oli tavata yhteistyötahoja ja pohtia heidän kanssaan jokaisen projektin näkökulmia yhteiskunnalle, työnantajalle ja työntekijälle. Pienryhmistä nostettiin sitten kaksi hyvää ideaa, jotka pääsivät seinälle. Asennekampanjaa arvotettiin paljon sekä videoesittelyjä työnhakijoista. Toisaalta ihmiset kokivat tärkeäksi myös työtehtävien pilkkomisen ja räätälöinnin, silloin kun sen avulla voidaan joku työllistää vaikka osa-aikaiseksi. Kaikkiaan pienryhmissä heräsi paljon monipuolista keskustelua, joka toivottavasti olisi voinut jatkua vielä pidempään. Päivästä jäi käteen kuitenkin muutama taho, jonka kanssa yhteistyö voisi olla hyvää ja saisimme työllistymisviestiä vietyä eteenpäin. Heidän kanssaan tulemmekin tapaaman jatkossakin.

Tiistain 15.5. projektin työntekijät viettivät Tampereella SOSTE:n (Suomen sosiaali ja terveys ry) järjestämällä arvioinnin perusteet-kurssilla. Siellä käytiin läpi arvioinnin teoriaa hyvinkin tarkasti. Tosin olisimme ehkä toivoneet eri arviointitapojen esittelyä käytännössä. Oltaisiin saatu vertailupohjaa sille, mitä menetelmää projektissa kannattaisi käyttää. Onneksi luentosarjassa oli mukana lähdekirjaluettelo, joten kirjoja pääsee sitten metsästämään käsiinsä.

Koulutuspäivä Tampereella

Kaiken kaikkiaan alkuviikko on ollut yhtä reissaamista, mikä on osa projektin luonnetta, kun tarkoituksemme on olla valtakunnallien hanke. Karoliina osallistui vielä tänään FiBS:n Diversity Charter tilaisuuteen, jonka oli ollut ilmeisesti hyvä ja mielenkiintoinen tilaisuus.

Lopuksi vielä muistutuksena: Jos haluatte hankkeen esitteitä levitykseen, laittakaa sähköpostia kaisa.karvonen[at]lihastautiliitto.fi ja lähetämme niitä tulemaan. Mitä enemmän hankkeesta tiedetään, sen paremmin tiedotus toimii!

Koulutukseen liittyvä kysely


Välitämme tämän nyt eteenpäin. Iso kysely nuorille ja asiantuntujoille, missä selvitetään tutkinnon suorittamisen vaikeuksia. Jos kuulut kohderyhmään, vastaa ihmeessä. Tai välitä tietoa muuten eteenpäin, jotta tuohon kyselyyn saataisiin mahdollisimman laaja otos. 
 
VASTAA VERKKOHAASTATTELUUN JA KERRO NÄKEMYKSESI TAI KOKEMUKSESI AMMATILLISEN TUTKINNON SUORITTAMISHAASTEISTA
 
Opetus- ja kulttuuriministeriö haluaa kartoittaa ammatillisen tutkinnon suorittamisen haasteita sekä seikkoja, jotka helpottaisivat, edistäisivät ja auttaisivat tutkinnon suorittamista. Samalla hankitaan lisäymmärrystä nuorten aikuisten maailmasta, motivaatiosta ja tulevaisuuden näkymistä.
 
Verkkohaastattelun tuloksista saadaan arvokasta tietoa siitä, miten ja mitä kautta nuoria saataisiin houkuteltua koulutukseen sekä millaisia järjestelyjä, tukea ja ohjausta tarvitaan.
 
Verkkohaastattelusta on erilliset versiot sekä nuorille että asiantuntijoille. Haastattelu on avoinna 10.6. asti, ja siihen osallistutaan nimettömänä.
 
ASIANTUNTIJAT:
 
Kyselylinkkejä saa myös välittää eteenpäin. Nuorille suunnatun kyselyn virallinen kutsuteksti löytyy Allisonin (www.allison.fi) ja asiantuntijoiden kutsuteksti Nuorisotiedon kirjaston (www.nuorisotiedonkirjasto.fi) nettisivuilta.

perjantai 11. toukokuuta 2012

Kiireisiä aikoja

Moni järjestössä työskentelevä varmasti tietää, ettö toukokuussa tuntuu olevan kaikenlaista tohinaa ennen alkavia kesälomia. Tämä näyttää heijastuvan myös hankkeeseemme, vaikkakaan emme juuri lomaile kesän aikana.

Eilen vietimme oikein mukavia avajaisia, missä moni yhdistys kävi tutustumassa hankkeeseemme. Vierailijoita oli muutaman tunnin aikana n. 30 henkeä ja hanketta pidettiin tärkeänä. Jatkossakin ihmiset ovat tervetulleita piipahtamaan tiloissamme aina kun vain Turussa päin liikutte. Muutamia kuviakin otettiin, mutta niitä lisään tänne hieman myöhemmin, kun saamme kuvat ensin koneelle.

Ensi viikko on vielä sellainen, että meitä ei toimistolta tavoita kuin keskiviikkona. Maanantaina 14.5. olemme osallistumassa ASPAN organisoimaan yhteistyö-workshoppiin, missä vammaisjärjestöjen erilaiset työllisyyshankkeet voivat kohdata toisensa. Varsin mielenkiinnolla menemme kuuntelemaan, millaisia rajapintoja löydämme muiden hankkeiden kanssa Samaa asiaahan tässä joka tapauksessa edistetään, jotta ihmiset saisivat niitä töitä enemmän.

Tiistaina 15. päivä olemme Tampereella päivän kuuntelemassa ja opettelemassa projektin arviointia. Olemme miettineet jo tietyn arviointimenetelmän käyttämistä hankkeessamme, mutta ensin siihen täytyy perehtyä. Toivottavasti koulutus vastaa odotuksiamme ja saamme sieltä sitä tietoa, mitä tarvitaan.

Keskiviikkona Karoliina on vielä Helsingissä vierailemassa yhteistyötahojemme luona, mutta projektin suunnittelija on paikan päällä toimistolla. Tästä syystä seuraava bloipäivitys venyy tuonne keskiviikolle, kun aiemmin emme ole koneiden ääressä. Silloin toivottavasti saatte kuvia ja koontia maanantain ja tiistain sisällöstä.

Nyt kuitenkin toivotamme oikein mukavaa äitienpäiväviikonloppua kaikille!

torstai 10. toukokuuta 2012

Avajaiset tänään

Kutsu
10.5.2012

Reilu Rekrytointi –hankkeen
avajaiset pidetään
torstaina 10.5.2012.
Ovet ovat avoinna klo 13-16.
Hankkeen tilat sijaitsevat osoitteessa
Läntinen Pitkäkatu 33,
20100 Turku.
Lämpimästi tervetuloa!

maanantai 7. toukokuuta 2012

Hanke televisiossa

Viime torstaina olimme tosiaankin televisiossa. Jos joltain jäi tuo pätkä katsomatta, näkee sen kuluvan kuukauden ajan täältä. Mehän tulemme tekemään esittelyvideoita työnhakijoista ensi syksyn aikana. Videoihin on haku meneillään mukana olevissa järjestöissämme ja alkusyksystä tiedämme, ketkä tulevat mukaan vieoihin.

Kuitenkin teemme jatkossa ohjeet oman videon tekoa varten myös niille, joilla ei ole mahdollisuutta tulla mukaan pilottiveoihin. Tämä tulee ajankohtaiseksi ensi vuoden alkupuolella, jolloin järjestöjen ihmiset perehdytetään videoiden tekoon, joko webbi- tai videokameraa käyttäen. He sitten voivat kertoa asiasta eteenpäin. Tästä kaikesta tulemme kertomaan tarkemmin, kun ne ovat ajankohtaisia.

torstai 3. toukokuuta 2012

Tiedotettavaa

Reilu rekrytointi on tänään esillä TV 2:n Suora Linja ohjelmassa. Se tulee televisiosta klo 19.20 ja kestää sen muutaman minuutin. Kannattaa katsoa. 

Toisekseen meillä on ilo ilmoittaa, että hankkeen virallinen avajaispäivä on sovittu. Silloin ovet ovat avoinna jokaiselle ja tarjolla on pientä purtavaa.Kutsu
10.5.2012

Reilu Rekrytointi –hankkeen
avajaiset pidetään
torstaina 10.5.2012.
Ovet ovat avoinna klo 13-16.
Hankkeen tilat sijaitsevat osoitteessa
Läntinen Pitkäkatu 33,
20100 Turku.
Lämpimästi tervetuloa!