keskiviikko 18. huhtikuuta 2012

Yhteiskunta- ja sosiaalinen vastuu

Tehdään yhdessä hyvää raportissa on käsitelty järjestöjen ja yritysten yhteistyötä terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi. Aihepiiri koskettaa myös Reilu Rekrytointia, sillä hankkeen olemassaolon aikana meillä on tarkoitus luoda yksi malli yhteiskunta- sekä sosiaalisen vastuun toteutumiseksi. Yhteiskuntavastuuta pohditaan yhdessä yritysten, julkisen sektorin sekä järjestöjen kanssa, jotta erilaiset lähestymistavat ja näkökulmat kohtaisivat. Lainaukset, joita tekstissä näkyy, ovat kaikki tuosta yllä mainitusta raportista.

"Yleisesti ajatellaan, että yhteiskunnallisen vastuun kantaminen on määritelmällisesti osa kansalaisjärjestöjen toimintaa. Järjestöjen tavoitteena ei ole voiton vaan yhteisen hyvän tuottaminen."

Kuinka saada sama ajatus toimimaan yritysmaailmassa, joka on puolestaan voittoa tavoitteleva? Tässä yksi tehokkaimpia apuvälineitä on asennemuutos, joka näkyy kuluttajissakin. Vaadimme yhä enemmän vastuullisuutta luonnonvarojen käytössä. Miksi emme samalla tavalla voisi valikoida niitä yrityksiä, jotka panostavat yhteiskuntaan ja ovat tietoisia vaikutuksistaan esimerkiksi kaupunkiin, missä yritys toimii? Jos yrityksillä on kasvunvaraa yhteiskuntavastuun kehittämisessä, on sosialisen vastuun lisääminen oma haasteensa kansalaisjärjestöissä.

"Sosiaalista vastuuta järjestöt voivat kantaa lisäämällä yhteisöllisyyttä ja osallisuutta, ennaltaehkäisemällä huono-osaisuutta ja vahvistamalla ihmisten omia voimavaroja. Sosiaalista vastuuta on myös yhteiskunnallisten ongelmien esilletuominen."

Yhteisöllisyyden ja osallisuuden lisääminen on haaste. Usein puhutaan siitä, kuinka ihmiset passivoituvat nykymaailmassa. Kuitenkin ihmiset, jotka kuuluvat johonkin järjestöön ja toimivat niissä edes jollain tapaa, näyttävät yleensäkin olevan tyytyväisempiä elämäänsä. Tämä näkökulma on omaa huomiotani eikä perustu mihinkään viralliseen tutkimukseen. Miksi sitten mukaan lähteminen on joskus niin hankalaa? Ehkä työmaailman epävarmuus heijastuu ihmisen omaan elämään eikä uskalleta tai haluta sitoutua pitkällä tähtäimellä.

"..yhteistyön tärkeimmiksi edellytyksiksi nimettiin yhteinen tavoite, samanlainen arvopohja ja se, että yhteistyö tukee sekä yrityksen että järjestön ydintoimintaa."

Pitää varmasti hyvin paikkansa. Silloin, kun tekijät kokevat asian tärkeäksi ja se kumpuaa heidän arvoistaan, tulee yhteistyöstä luonnollista. Mitä enemmän yhteistyö on kosmeettista ja tehdään vain velvoitteesta, sitä hankalampi on tehdä siitä kestävää ja jatkuvaa.

Onneksi yhteiskuntavastuu on nostamassa päätään. Monet hankkeet ovat edistämässä tätä asiaa sekä samalla tiedottamassa tärkeistä asioista. Reilu Rekrytointi on näistä yksi, mutta teemme yhteistyötä muutaman muun hankkeen kanssa. Näistä yhteistyön kuvioista ja päämääristä tulemme kertomaan jatkossa lisää.

Alla on kokeilu blogin kuunteluversiosta. Kun puhutaan esteettömyydestä, ehkä tämä olisi yksi keino auttaa näkövammaisia seuraamaan blogia. 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti