maanantai 30. huhtikuuta 2012

Osallistuminen suureen keskustelutilaisuuteen

Reilu Rekrytointi oli mukana viime viikolla pidetyillä Vates-päivillä, jotka olivat Hanasaaressa, Espoossa. Projektipäällikkömme osallistui keskiviikko päivään ja itse olin mukana torstaina 26.4 pidetyssä keskustelutilaisuudessa, joka järjestettiin yhdessä VATES-säätiön ja invalidiliiton kanssa. Lavalla oli seitsemän panelistia, jotka edustivat aika kattavasti eri tahoja, kuten järjestöjä, yritysmaailmaa ja ammattiliittoja. Keskustelu oli monipolvista ja varsin mielenkiintoista. Nostan nyt muutamia asioita esille, joita keskustelussa käytiin läpi.

Paljon puhuttiin nimby-ilmiöstä yhteiskunnassa, jolla tarkoitetaan sitä, että ihmiset hyväksyvät tässä tapauksessa vammaisen työllistämisen, kunhan sen tekee joku muu firma kuin heidän omansa. Eli asioita ei haluta tuotavan liian lähelle omaa elämää. Keskustelussa nousi esiin, että nimbyn taustalla olisi yhteisöllisyyden katoaminen. Enää ei toisesta huolehdita, sillä oletetaan virkamieskoneiston tekevän niin. Kun puhutaan hallintoviranomaisen huolehtivan asiasta, ei itse tarvitse paneutua asiaan ja  vastuu sysätään jollekin anonyymille tekijälle. Tämä on suuntaus, joka näkyy myös monissa kansalaisjärjestöissä aktiivisten toimijoiden vähenemisenä. Ihmiset kannattavat asioita ja puhuva niistä positiiviseen sävyyn, kunhan ne eivät näy omassa arjessa. Nimbystä keskusteltaessa osallistujien sävy oli huolestunut ja mikäli tulkitsin oikein, kaikki panelistit olivat samaa mieltä siitä, että nimby ei ole mikään positiivinen suuntaus.

Toisekseen keskustelussa nousi esiin nuorten yhteiskuntatakuu. Sitä pidettiin hyvänä asiana, koska sillä keinoin nuori voi saada ensimmäisen työpaikkansa ja työllistyä jatkossa helpommin, kun on saanut jalansijaa työelämään. Kuitenkin esiin nousi huoli siitä, että yhteiskuntatakuun tulisi kattaa myös ne nuoret, jotka ovat saaneet autimaattisesti 16-vuotiaana eläkepäätöksen. Hehän eivät ole usein TE-keskuksen palveluiden piirissä, vaikka varmasti tarvitsisivat yhtä lailla muiden kanssa apua työn saamiseen. Toivottavasti päättäjät huomioivat tämän, jotta eriarvoisuus saataisin häivytettyä. Sillä jokaisella, joka työtä haluaa tehdä, tulisi olla oikeus työntekoon.

Kekustelussa käsiteltiin myös muutamia muita teemoja ja olisi ehkä toivonut paneelin kestävän vielä kauemminkin, sillä puhuttavaa vammaisten työllistymisesta kyllä riittää. Nyt vain pitäisi saada tilaisuudessa nostettuja asioita laajemman julkisuuden piiriin, jotta hyvät keskustelut eivät jää vain päivien osallistujien keskuuteen.

Loppukaneetiksi voisin nostaa erään panelistin sanat, jotka summaavat hyvin, miten asiat pitäisi hoitaa:

"Se ei ole joku, joka tekee jotain. Sen olen minä, joka tekee kaiken, mikä omassa elämässä on mahdollista."

Näillä sanoilla Reilu Rekrytointi toivottaa iloista vappua kaikille!


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti