maanantai 23. huhtikuuta 2012

Monimuotoisuus ja yhdenvertaisuus työelämässä

Aluksi käytännön tiedotusasiaa:
Reilu Rekrytointi kävi viime viikolla esittäytymässä vammaisfoorumin työllisyysryhmässä ja suhtautuminen hankkeen suunnitelmiin oli positiivista. Haluamme olla aktiivisessa vuorovaikutuksessa eri tahojen kanssa ja toivommekin, että saamme aikaan keskustelua. Toisaalta myös näkyvyys on tärkeää, sillä sen avulla ihmiset huomaavat meidät. Muokkaamme esitteen kuntoon alkuviikosta, jotta saamme sen lähtemään levitykseen isommalle taholle.

Näin sateisena päivänä on tullut uppouduttua hetkeksi muutamaan tekstiin, missä pohditaan monimuotoisuutta työelämässä. Jos et ole niihin vielä tutustunut niihin,  suosittelen vilkaisemaan. Ensimmäinen teksteistä on Elina Ekholmin artikkeli, jossa monimuotoisuudesta puhutaan muun muassa näin:

"Työelämän monimuotoisuuden toteutumisen ensimmäinen kriteeri on se, pääsevätkö vähemmistöryhmiin kuuluvat työntekijät työmarkkinoille. Asenteellinen esteettömyys tai sen puute heijastaa yhteiskunnassa vallalla olevia vähemmistöihin kohdistuvia ennakkoasenteita."

"Vammaisen henkilön kohdalla koventuneet tehokkuusvaatimukset usein korostuvat. Jos jollakin yrityksen päättäjällä on omassa elämänpiirissään kokemusta vammaisista henkilöistä, voi yksi ennakkoluulojen muuri olla murrettu. Yksittäisen johtohenkilön myönteinen näkemys vammaisten työllistämisestä muodostuu kuitenkin harvoin yrityksen toimintapolitiikaksi."

Tämä on todellinen haaste. Useimmat ihmiset pelkäävät tai vieroksuvat asioita, jotka kokevat itselleen vieraiksi. On toki niitäkin, jotka lähtevät usein ennakkoluulottomasti kokeilemaan uutta, mutta moni käyttää mieluummin totuttuja ja turvallisia kaavoja. Siitähän ihmisen arki muodostuu, että tutut rutiinit seuraavat toistaan. Kuitenkin tutkimukset osoittavat, että innovatiivisyys ja luovuus kasvavat työyhteisössä, joka ei ole täysin homogeeninen.

"Monimuotoisuuden johtamisen ja hyödyntämisen ydin on siinä, että erilaisuutta käytetään voimavarana ja yhteisenä etuna. Kyse on jokaisen työyhteisön jäsenen mukanaan tuomien tietojen, näkökulmien ja yksilöllisten elämänkokemusten aktiivisesta sisällyttämisestä koko organisaation toimintaan."

Ei siis riitä, että työyhteisö saadaan heterogeenisemmäksi. Tätä etua pitää vielä aktiivisesti osata käyttää. TEM on tuottanut materiaalia monimuotoisuuden mahdollisuuksista, josta ylläoleva katkelma on myös otettu.

Lopuksi nostan vielä oppaasta pätkän yhdenvertaisuudesta. Kaikilla tulisi olla samanlainen mahdollisuus työllistyä, kunhan koulutus tai taidot ovat sopivat työhön. Tämän kun muistaisimme. alkaisi hankkeen ajatus toteuttaa itseään ja rekrytointi olisi todellakin reilua. Näillä ajatuksilla käynnistämme uuden työviikon.

"Yhdenvertaisuus työelämässä tarkoittaa sitä, että ihmisillä tulee olla yhdenvertaiset mahdollisuudet työhön ja toimeentuloon riippumatta heidän kansalaisuudestaan, etnisestä alkuperästään, uskonnostaan tai vakaumuksestaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan, iästään, sukupuolestaan, sukupuoli-identiteetistään tai sukupuolensa kokemisesta tai siitä, onko heillä jokin vamma tai sairaus."

Lainauksia on otettu seuraavista teksteistä:

Monimuotoisuus -työelämän mahdollisuus

Elina Ekholm: Monimuotoisuus työelämässä

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti