maanantai 30. huhtikuuta 2012

Osallistuminen suureen keskustelutilaisuuteen

Reilu Rekrytointi oli mukana viime viikolla pidetyillä Vates-päivillä, jotka olivat Hanasaaressa, Espoossa. Projektipäällikkömme osallistui keskiviikko päivään ja itse olin mukana torstaina 26.4 pidetyssä keskustelutilaisuudessa, joka järjestettiin yhdessä VATES-säätiön ja invalidiliiton kanssa. Lavalla oli seitsemän panelistia, jotka edustivat aika kattavasti eri tahoja, kuten järjestöjä, yritysmaailmaa ja ammattiliittoja. Keskustelu oli monipolvista ja varsin mielenkiintoista. Nostan nyt muutamia asioita esille, joita keskustelussa käytiin läpi.

Paljon puhuttiin nimby-ilmiöstä yhteiskunnassa, jolla tarkoitetaan sitä, että ihmiset hyväksyvät tässä tapauksessa vammaisen työllistämisen, kunhan sen tekee joku muu firma kuin heidän omansa. Eli asioita ei haluta tuotavan liian lähelle omaa elämää. Keskustelussa nousi esiin, että nimbyn taustalla olisi yhteisöllisyyden katoaminen. Enää ei toisesta huolehdita, sillä oletetaan virkamieskoneiston tekevän niin. Kun puhutaan hallintoviranomaisen huolehtivan asiasta, ei itse tarvitse paneutua asiaan ja  vastuu sysätään jollekin anonyymille tekijälle. Tämä on suuntaus, joka näkyy myös monissa kansalaisjärjestöissä aktiivisten toimijoiden vähenemisenä. Ihmiset kannattavat asioita ja puhuva niistä positiiviseen sävyyn, kunhan ne eivät näy omassa arjessa. Nimbystä keskusteltaessa osallistujien sävy oli huolestunut ja mikäli tulkitsin oikein, kaikki panelistit olivat samaa mieltä siitä, että nimby ei ole mikään positiivinen suuntaus.

Toisekseen keskustelussa nousi esiin nuorten yhteiskuntatakuu. Sitä pidettiin hyvänä asiana, koska sillä keinoin nuori voi saada ensimmäisen työpaikkansa ja työllistyä jatkossa helpommin, kun on saanut jalansijaa työelämään. Kuitenkin esiin nousi huoli siitä, että yhteiskuntatakuun tulisi kattaa myös ne nuoret, jotka ovat saaneet autimaattisesti 16-vuotiaana eläkepäätöksen. Hehän eivät ole usein TE-keskuksen palveluiden piirissä, vaikka varmasti tarvitsisivat yhtä lailla muiden kanssa apua työn saamiseen. Toivottavasti päättäjät huomioivat tämän, jotta eriarvoisuus saataisin häivytettyä. Sillä jokaisella, joka työtä haluaa tehdä, tulisi olla oikeus työntekoon.

Kekustelussa käsiteltiin myös muutamia muita teemoja ja olisi ehkä toivonut paneelin kestävän vielä kauemminkin, sillä puhuttavaa vammaisten työllistymisesta kyllä riittää. Nyt vain pitäisi saada tilaisuudessa nostettuja asioita laajemman julkisuuden piiriin, jotta hyvät keskustelut eivät jää vain päivien osallistujien keskuuteen.

Loppukaneetiksi voisin nostaa erään panelistin sanat, jotka summaavat hyvin, miten asiat pitäisi hoitaa:

"Se ei ole joku, joka tekee jotain. Sen olen minä, joka tekee kaiken, mikä omassa elämässä on mahdollista."

Näillä sanoilla Reilu Rekrytointi toivottaa iloista vappua kaikille!


keskiviikko 25. huhtikuuta 2012

Hankkeen esite

Nyt olemme saaneet hankkeesta kertovan esitteen valmiiksi, minkä avulla voimme kätevästi mainostaa asiaamme eteenpäin. Yhteistyökumppaneillemme on jo postissa lähtenyt esitteitä, mutta toimitamme niitä mielellämme muillekin asiasta kiinnostuneille. Tässä hieman kuvaa esitteestä:

Esitteen etupuoli


Jos haluat tilata esitettä muille jaettavaksi, laita viestiä osoitteeseen kaisa.karvonen[at]lihastautiliitto.fi. Kerro viestissä yhteistietosi sekä taho, jolle esitteitä tilaat.

tiistai 24. huhtikuuta 2012

Yhteistyökumppanit ja hankkeen tavoitteet

Reilu Rekrytointi -hankkeen yhteistyökumppanit, tavoite ja sisältö pähkinänkuoressa

Hankkeen kanssa kumppanuussopimuksen ovat tehneet seuraavat tahot:

Asumispalvelusäätiö Aspa
ATK-palvelu Gigabitti
FiBS ry
Invalidiliitto ry
Kehitysvammaisten Tukiliitto ry
Kuuloliitto ry
Manpower Inclusive
Näkövammaisten Keskusliitto ry
Suomen CP-liitto ry
Suomen MS-liitto ry
Suomen Kuurosokeat ry
Suomen Reumaliitto ry
Vaasan kaupunki / sosiaali- ja terveystoimi
Valtakunnallinen vammaisneuvosto
Valtion työmarkkinalaitos
VATES-säätiö 


Olemme hankeessa päättäneet jakaa tavoitteet suhteessa kolmeen eri toimijaan. Näitä ovat yksilö (työnhakija), työnantajat ja yhteiskunta.
Hankkeemme pyrkii tavoittamaan vammaisjärjestökumppanien kautta vammaisia ja pitkäaikaissairaita työnhakijoita. Jokaisesta järjestöstä löytynee yksi henkilö, josta tehdään video-esittely työhakemuksen oheen liitettäväksi. Näitä videoita esitetään eri foorumeille työnhakijoille. Videoesimerkkien innoittamina toivotaan myös muiden vammaisten ja pitkäaikaissairaiden työnhakoijoiden ottavan rohkeasti askeleita työnhaussa avoimilla työmarkkinoilla.
Työnantaja- ja muiden kumppanien kanssa tullaan laatimaan yhteiskunta- /sosiaalisen vastuun mallia. Hankkeen tarkoituksena on saada työnantajien käyttöön vammaisjärjestöjen tuottamaa oikeaa tietoa vammaisuudesta, apuvälineistä ja niiden käytöstä/hankinnasta työtä varten.
Hankkeen toiminnalla pyritään omalta osalta vaikuttamaan asenneilmapiiriin jotta reilu rekrytointi toteutuisi. Mm. vammaisten henkilöiden työllistymisen haasteena kun ovat edelleen työnantajien kielteiset asenteet ja ennakkoluulot.

maanantai 23. huhtikuuta 2012

Monimuotoisuus ja yhdenvertaisuus työelämässä

Aluksi käytännön tiedotusasiaa:
Reilu Rekrytointi kävi viime viikolla esittäytymässä vammaisfoorumin työllisyysryhmässä ja suhtautuminen hankkeen suunnitelmiin oli positiivista. Haluamme olla aktiivisessa vuorovaikutuksessa eri tahojen kanssa ja toivommekin, että saamme aikaan keskustelua. Toisaalta myös näkyvyys on tärkeää, sillä sen avulla ihmiset huomaavat meidät. Muokkaamme esitteen kuntoon alkuviikosta, jotta saamme sen lähtemään levitykseen isommalle taholle.

Näin sateisena päivänä on tullut uppouduttua hetkeksi muutamaan tekstiin, missä pohditaan monimuotoisuutta työelämässä. Jos et ole niihin vielä tutustunut niihin,  suosittelen vilkaisemaan. Ensimmäinen teksteistä on Elina Ekholmin artikkeli, jossa monimuotoisuudesta puhutaan muun muassa näin:

"Työelämän monimuotoisuuden toteutumisen ensimmäinen kriteeri on se, pääsevätkö vähemmistöryhmiin kuuluvat työntekijät työmarkkinoille. Asenteellinen esteettömyys tai sen puute heijastaa yhteiskunnassa vallalla olevia vähemmistöihin kohdistuvia ennakkoasenteita."

"Vammaisen henkilön kohdalla koventuneet tehokkuusvaatimukset usein korostuvat. Jos jollakin yrityksen päättäjällä on omassa elämänpiirissään kokemusta vammaisista henkilöistä, voi yksi ennakkoluulojen muuri olla murrettu. Yksittäisen johtohenkilön myönteinen näkemys vammaisten työllistämisestä muodostuu kuitenkin harvoin yrityksen toimintapolitiikaksi."

Tämä on todellinen haaste. Useimmat ihmiset pelkäävät tai vieroksuvat asioita, jotka kokevat itselleen vieraiksi. On toki niitäkin, jotka lähtevät usein ennakkoluulottomasti kokeilemaan uutta, mutta moni käyttää mieluummin totuttuja ja turvallisia kaavoja. Siitähän ihmisen arki muodostuu, että tutut rutiinit seuraavat toistaan. Kuitenkin tutkimukset osoittavat, että innovatiivisyys ja luovuus kasvavat työyhteisössä, joka ei ole täysin homogeeninen.

"Monimuotoisuuden johtamisen ja hyödyntämisen ydin on siinä, että erilaisuutta käytetään voimavarana ja yhteisenä etuna. Kyse on jokaisen työyhteisön jäsenen mukanaan tuomien tietojen, näkökulmien ja yksilöllisten elämänkokemusten aktiivisesta sisällyttämisestä koko organisaation toimintaan."

Ei siis riitä, että työyhteisö saadaan heterogeenisemmäksi. Tätä etua pitää vielä aktiivisesti osata käyttää. TEM on tuottanut materiaalia monimuotoisuuden mahdollisuuksista, josta ylläoleva katkelma on myös otettu.

Lopuksi nostan vielä oppaasta pätkän yhdenvertaisuudesta. Kaikilla tulisi olla samanlainen mahdollisuus työllistyä, kunhan koulutus tai taidot ovat sopivat työhön. Tämän kun muistaisimme. alkaisi hankkeen ajatus toteuttaa itseään ja rekrytointi olisi todellakin reilua. Näillä ajatuksilla käynnistämme uuden työviikon.

"Yhdenvertaisuus työelämässä tarkoittaa sitä, että ihmisillä tulee olla yhdenvertaiset mahdollisuudet työhön ja toimeentuloon riippumatta heidän kansalaisuudestaan, etnisestä alkuperästään, uskonnostaan tai vakaumuksestaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan, iästään, sukupuolestaan, sukupuoli-identiteetistään tai sukupuolensa kokemisesta tai siitä, onko heillä jokin vamma tai sairaus."

Lainauksia on otettu seuraavista teksteistä:

Monimuotoisuus -työelämän mahdollisuus

Elina Ekholm: Monimuotoisuus työelämässä

perjantai 20. huhtikuuta 2012

Esteetön blogi

Kun eilen kävimme esittelemässä hanketta ja mainostimme, että toimintaamme voi seurata blogista. Kun kuuntelimme eri järjestöjen keskusteluja mieleen nousi keinoja, kuinka blogia voisi tehdä vielä esteettömämmäksi. Taustaa tarvitsee vielä muokata, mutta kokeilimme nyt ensiksi lisätä blogitekstin myös puhuttuna yhteiskuntavastuusta kertovan kirjoituksen alle. Tästä toivoisimme konkreettista palautetta, onko asia hyvä vai huono, sillä tarkoituksemme on mahdollistaa blogin seuranta mahdollisimmen monelle tietokoneen käyttäjälle. Jos lukijamme kokevat, että esimerkiksi näkövammaiset voisivat hyötyä tästä uudistuksesta, tulemme käyttämään sitä jatkossakin.

Nyt on kuitenkin aika lähteä viikonlopun viettoon ja palaamme hankkeen ääreen virkeänä heti maanantaiaamusta.

keskiviikko 18. huhtikuuta 2012

Yhteiskunta- ja sosiaalinen vastuu

Tehdään yhdessä hyvää raportissa on käsitelty järjestöjen ja yritysten yhteistyötä terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi. Aihepiiri koskettaa myös Reilu Rekrytointia, sillä hankkeen olemassaolon aikana meillä on tarkoitus luoda yksi malli yhteiskunta- sekä sosiaalisen vastuun toteutumiseksi. Yhteiskuntavastuuta pohditaan yhdessä yritysten, julkisen sektorin sekä järjestöjen kanssa, jotta erilaiset lähestymistavat ja näkökulmat kohtaisivat. Lainaukset, joita tekstissä näkyy, ovat kaikki tuosta yllä mainitusta raportista.

"Yleisesti ajatellaan, että yhteiskunnallisen vastuun kantaminen on määritelmällisesti osa kansalaisjärjestöjen toimintaa. Järjestöjen tavoitteena ei ole voiton vaan yhteisen hyvän tuottaminen."

Kuinka saada sama ajatus toimimaan yritysmaailmassa, joka on puolestaan voittoa tavoitteleva? Tässä yksi tehokkaimpia apuvälineitä on asennemuutos, joka näkyy kuluttajissakin. Vaadimme yhä enemmän vastuullisuutta luonnonvarojen käytössä. Miksi emme samalla tavalla voisi valikoida niitä yrityksiä, jotka panostavat yhteiskuntaan ja ovat tietoisia vaikutuksistaan esimerkiksi kaupunkiin, missä yritys toimii? Jos yrityksillä on kasvunvaraa yhteiskuntavastuun kehittämisessä, on sosialisen vastuun lisääminen oma haasteensa kansalaisjärjestöissä.

"Sosiaalista vastuuta järjestöt voivat kantaa lisäämällä yhteisöllisyyttä ja osallisuutta, ennaltaehkäisemällä huono-osaisuutta ja vahvistamalla ihmisten omia voimavaroja. Sosiaalista vastuuta on myös yhteiskunnallisten ongelmien esilletuominen."

Yhteisöllisyyden ja osallisuuden lisääminen on haaste. Usein puhutaan siitä, kuinka ihmiset passivoituvat nykymaailmassa. Kuitenkin ihmiset, jotka kuuluvat johonkin järjestöön ja toimivat niissä edes jollain tapaa, näyttävät yleensäkin olevan tyytyväisempiä elämäänsä. Tämä näkökulma on omaa huomiotani eikä perustu mihinkään viralliseen tutkimukseen. Miksi sitten mukaan lähteminen on joskus niin hankalaa? Ehkä työmaailman epävarmuus heijastuu ihmisen omaan elämään eikä uskalleta tai haluta sitoutua pitkällä tähtäimellä.

"..yhteistyön tärkeimmiksi edellytyksiksi nimettiin yhteinen tavoite, samanlainen arvopohja ja se, että yhteistyö tukee sekä yrityksen että järjestön ydintoimintaa."

Pitää varmasti hyvin paikkansa. Silloin, kun tekijät kokevat asian tärkeäksi ja se kumpuaa heidän arvoistaan, tulee yhteistyöstä luonnollista. Mitä enemmän yhteistyö on kosmeettista ja tehdään vain velvoitteesta, sitä hankalampi on tehdä siitä kestävää ja jatkuvaa.

Onneksi yhteiskuntavastuu on nostamassa päätään. Monet hankkeet ovat edistämässä tätä asiaa sekä samalla tiedottamassa tärkeistä asioista. Reilu Rekrytointi on näistä yksi, mutta teemme yhteistyötä muutaman muun hankkeen kanssa. Näistä yhteistyön kuvioista ja päämääristä tulemme kertomaan jatkossa lisää.

Alla on kokeilu blogin kuunteluversiosta. Kun puhutaan esteettömyydestä, ehkä tämä olisi yksi keino auttaa näkövammaisia seuraamaan blogia. 

maanantai 16. huhtikuuta 2012

Hankkeen tilojen kunnostus

Niin kuin kerroin jo aiemmin, hankkeemme pääsi nimellisesti muuttamaan omiin tiloihinsa 2.4. Käytännössä tämä toteutui vasta 10.4 eli noin viikkoa myöhemmin. Toimistotilamme oli toiminut aiemmin liiketilana, joten seinissä näkyi vanhojen hyllyjen aiheuttamia kulumia sekä naulojen reikiä. Nämä kaikki siistimme omatoimisesti ennen kuin kalusteet saapuivat tilaan.Yllä oleva kuva kertoo, miltä seinät näyttivät pakkeloinnin jäljiltä. Toisessa kuvassa taas näkyma maalausurakan keskeltä. Hommaa oli, mutta mielestämme vaivannäkö kannatti. Jos katsotte alimaista kuvaa, näkyy siitä, kuinka seinien yleisilme kirkastui, kun vanha maali sai uuden kerroksen.
Edelleenkin tilat vaativat pientä tuunaamista, mutta voimme kuitenkin jo työskennellä hankkeen omissa tiloissa. Eli tervetuloa vierailulle Turkuun osoitteeseen Läntinen Pitkäkatu 33. Täältä meidät tavoittaa toimistoaikana silloin, kun emme ole yritysvierailuilla tai tapaamassa yhteistyökumppaneita. Avajaisetkin tulevat kevään aikana, mutta niistä tiedotamme enemmän, kun saamme yksityiskohtia sovittua.

Tällä viikolla pitää kiirettä esitteen kanssa. Pian se lähtee jakoon eri tahoille ja hanketta päästään kunnolla markkinoimaan sekä esittelemään. Tännekin laitamme version näkyville, kun ne on saatu valmiiksi.

keskiviikko 11. huhtikuuta 2012

Sosiaalinen media ja rekrytointi

Väylä lehdessä oli artikkeli sosiaalisen median ja rekrytoimisen yhdistämisestä. Jos puhumme Facebookista tai Twitteristä, niin monella on näistä heti jonkinlainen mielikuva. Kuinka moni mieltää nämä sosiaalisen median kanavat kuitenkaan sopiviksi rekrytointiin?

"Vuorovaikutus, avoimuus ja läpinäkyvyys – kolme kovaa sosiaalisen median
ulottuvuutta, jotka mullistavat yritysten rekrytointiviestinnän." (
Väylä 1/2012)

Nämä ulottuvuudet ovat olemassa sosiaalisessa mediassa huomioimme niitä tai emme. Siellä olemme väistämättä vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa ja olemme yleensä avoimempia tuntemattomia kohtaan kuin muussa vuorovaikutuksessa.

Kun puhutaan yrityksen rekrytoinnista sosiaalisen median kautta, nousee esiin tämänkaltaisen median läpinäkyvyys. Tuomalla itsensä näkyviin, yritys altistaa oman toimintansa myös avoimelle kritiikille. Toisaalta se voi myös tuoda esiin uusia näkökulmia, joita ei ehkä aiemmin olisi osattu ottaa edes huomioon.

Reily rekrytointi ottaa tämän tietoisen riskin. Me teemme toimintamme näkyväksi jo projektin alkuvaiheista saakka emmekä esittele vain valmiita tuotoksia. Me toivomme, että projekti herättäisi ajatuksia, saisi ihmiset puhumaan rekrytoinnin läpinäkyvyydestä sekä siitä, kenellä on oikeus tehdä töitä.

Olen lapsesta asti kuullut sanonnan vanhemmiltani, että kyllä tekevälle töitä löytyy. Nyky-yhteiskunnassa tämä ei ehkä ole niin yksioikoista, mutta silti ei ei poista faktaa, että kyllä jokaiselle pitäisi löytyä mielekäs työpaikka. Itse olen kulkenut pitkän taipaleen kokeillen erilaisia töitä opiskeluaikoina. Valmistumiseni jälkeen on tullut nykyaikainen pätkätyöläisyys varsin tutuksi. Ehkä työnhakijat tarvitsevat rohkaisua elämässään hakea uusiin haasteisiin samalla samalla kun yritykset tarvitsevat sitä avoimuutta omaan rekrytointiinsa. Pureudutaan näihin hankkeessamme ja tehdään rekrytoinnista reilua.

Luottakaa taitoihinne ja uskaltakaa kokeilla jotain uutta. Sillä tavoin minäkin päädyin suunnittelijaksi tähän hankkeeseen.

Kaisa Karvonen
suunnittelija
Reilu rekrytointi -hanke
kaisa.karvonen[at]lihastautiliitto.fi
Puh. 040 350 2270maanantai 2. huhtikuuta 2012

Tuleva toimisto


Tällä haavaa Reilu rekrytointi -hanke on fyysisesti sijainnut Lihastautiliitto ry:n tiloissa. Huhtikuun aikana pääsemme kuitenkin muuttamaan hankkeen omiin tiloihin, jotka sijaitsevat Läntisellä Pitkäkadulla.

Sisäänkäynti toimistoon


Kuten kuvasta näkyy, ei tila ole täysin esteetön. Kynnys ei kuitenkaan ole kovin korkea, joten kulkeminen tilaan voitaisiin ratkaista esimerkiksi siirrettävällä rampilla. Onneksi tuulikaapin ovet ovat leveitä, joten niiden ei pitäisi tuottaa hankaluuksia.

Kaiken kaikkiaan punainen tiililattia sopii hyvin yhteen valkeiden seinien kanssa. Isot ikkunat tuovat tilaan hyvin valoa ja avaruuden tuntua, vaikkakin voivat olla kylmällä ilmalla hieman viileähkö ratkaisu.Verhoilla, pattereilla ja muilla ratkaisuilla tosin tilaa saadaan  tarvittaessa lämpimämmäksi.

Tuleva toimisto sisältäpäin

Kunhan toimiston sisustaminen ja laittaminen etenee, tulee tänne blogiinkin lisää kuvia, jotta ihmiset osaavat löytää perille helposti. Piakkoin voitte lukea myös projektin työntekijöistä eli tulemme esittelemään itsemme täällä. 

Lumista pääsiäisviikon alkua kaikille täältä Turusta!